Skanska Electro

Elinstallationer. Service och underhåll i kontor och industrier. Certifierad installatör av anläggningar för brand, inbrott och datanät.

Nyckeltal & bokslut 2012-12 2011-12 2010-12
Soliditet % 100 100 100
Total omsättning (TKR)
Resultat efter finansnetto (TKR)
Diagram
Nyckeltal 2012-12 2011-12 2010-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR)
Soliditet
Soliditet % 100 100 100
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital %
Skuldsättningsgrad ggr/år 0 0 0
Tillväxt
Tillväxt totalt kapital % 0 0 0
Resultaträkning 2010-12
Total omsättning (TKR)
Nettoomsättning (TKR)
Resultat efter finansnetto (TKR)
Årets resultat (TKR)
Balansräkning 2010-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 240
Omsättningstillgångar (TKR)
Summa tillgångar (TKR) 240
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 200
Årets resultat (TKR)
Summa eget kapital (TKR) 240
Kortfristiga skulder (TKR)
Summa långfristiga skulder (TKR)
Summa skulder och eget kapital (TKR) 240

Styrelsemedlemmar

Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseordförande Per Ola Rickard Jönsson
Styrelseledamot Erik Magnus Grape
Styrelseledamot Per Ola Rickard Jönsson
Styrelseledamot Rikard Georg Espling

Kontaktuppgifter

Postadress: Hakegatan 1
21124 MALMÖ
Telefon: 040-18 06 00
Telefon: 010-448 00 00
Mobil: 0705-86 36 77 Georg Nilsson
E-post: skanska.electro@skanska.se
Hemsida: www.skanska.se/electro

Företagsinformation

Orgnr: 556041-7205
Anställda: 200 - 499
Oms (tkr):
VD:
Rikard Georg Espling

Branschinformation:

  • Elektriska installationer
  • Larm-, säkerhetsutrustning - Detaljister, installationer