AB Prosparitas

Mer info om AB Prosparitas
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
AB Prosparitas
Adress
Postadress
Gustav Adolfs torg 47
21139 MALMÖ
Telefonnummer
040-30 12 10
Företagsinformation
Organisationsnummer
556239-7850
Momsregistreringsnr
SE556239785001
Omsättning (tkr)
7
VD:
Erik Sverker Lindberg
Nyckeltal & bokslut 2015-12 2014-12 2013-12
Soliditet % 43,5 49,5 56
Vinstmarginal % 21157,1 -95308,3 15791,7
Total omsättning (TKR) 7 12 12
Resultat efter finansnetto (TKR) 1 481 -11 437 1 895
AB Prosparitas Diagram
Nyckeltal 2015-12 2014-12 2013-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR)
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 0 0 0
Cashflow/Omsättning % 1,4 -12,7 2,1
Soliditet
Soliditet % 43,5 49,5 56
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % 71,4 91,7 91,7
Res. e. finansnetto/Omsättning % 21157,1 -95308,3 15791,7
Vinstmarginal % 21157,1 -95308,3 15791,7
Arbetskraftskostnad/omsättning % 0 0 0
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % 1 - 6 1
Skuldsättningsgrad ggr/år 1,3 1 0,8
Tillväxt
Tillväxt omsättning % -42 0 0
Tillväxt totalt kapital % 1 13 -46
Resultaträkning 2015-12 2014-12 2013-12
Total omsättning (TKR) 7 12 12
Nettoomsättning (TKR) 7
Resultat efter finansnetto (TKR) 1 481 -11 437 1 895
Årets resultat (TKR) -9 743 -13 000 1 478
Balansräkning 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 143 921 173 275 152 796
Omsättningstillgångar (TKR) 37 201 5 635 5 485
Summa tillgångar (TKR) 181 122 178 910 158 281
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 17 433 17 433 17 433
Årets resultat (TKR) -9 743 -13 000 1 478
Summa eget kapital (TKR) 78 869 88 612 88 612
Kortfristiga skulder (TKR)
Summa långfristiga skulder (TKR) 102 253 90 298 69 669
Summa skulder och eget kapital (TKR) 181 122 178 910 158 281
Styrelsemedlemmar
Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseledamot Erik Sverker Lindberg
Styrelsesuppleant Eva Ulrika Nelander