Ajestic Group AB

Föremålet för bolagets verksamhet är att själv eller genom delägarskap i andra företag bedriva tillverkning, import, export och handel av konfektion, elektronik och fordonstillbehör, uthyrning av tjänster inom städ och transport, finansiell verksamhet som inte kräver tillstånd enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse, köpa, sälja och förvalta värdepapper, förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.

Mer info om Ajestic Group AB
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
Ajestic Group AB
Adress
Besöksadress
Badhusberget 13 A
45332 LYSEKIL
Postadress
Landsvägsgatan 26
45335 LYSEKIL
Telefonnummer
0523-61 15 01
Mobilnummer
070-576 16 91
Hemsida/Url
Företagsinformation
Organisationsnummer
556808-5137
Momsregistreringsnr
SE556808513701
Startat:
2010
Antal Anställda
10 - 19
Omsättning (tkr)
1 780
Branschinformation
Nyckeltal & bokslut 2013-12 2012-6 2011-6
Soliditet % 34,2 23 32,5
Kassalikviditet % 87,9 101,4 135,9
Vinstmarginal % 8,6 -3,2 19,3
Total omsättning (TKR) 1 780 1 453
Resultat efter finansnetto (TKR) - 59 275
Ajestic Group AB Diagram
Nyckeltal 2013-12 2012-6 2011-6
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 1 780 1 245
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 2,2 2 1,6
Cashflow/Omsättning % 24,2 -9,9 36,9
Cashflow/totala skulder % 18 17
Soliditet
Soliditet % 34,2 23 32,5
Likviditet
Kassalikviditet % 87,9 101,4 135,9
Balanslikviditet % 154,7 210,3 368
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % 9,3 -3,2 19,6
Res. e. finansnetto/Omsättning % 8,2 -3,3 18,9
Vinstmarginal % 8,6 -3,2 19,3
Arbetskraftskostnad/omsättning % 28,1 26,8 8,9
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % 19 - 7 31
Skuldsättningsgrad ggr/år 1,9 3,4 2,1
Tillväxt
Tillväxt omsättning % 138 23 0
Tillväxt totalt kapital % 49 14 0
Resultaträkning 2012-6 2011-6
Total omsättning (TKR) 1 780 1 453
Nettoomsättning (TKR) 1 579 1 412
Resultat efter finansnetto (TKR) - 59 275
Årets resultat (TKR) 3 149
Balansräkning 2012-6 2011-6
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 14
Omsättningstillgångar (TKR) 879 758
Summa tillgångar (TKR) 879 772
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 50 50
Årets resultat (TKR) 3 149
Summa eget kapital (TKR) 202 199
Kortfristiga skulder (TKR) 418 206
Summa långfristiga skulder (TKR) 259 296
Summa skulder och eget kapital (TKR) 879 772