Ak - Krisgus

Mätningar

Mätsystemet som jag idag förfogar över är fyra kanaler för simultan mätning, Om flera kanaler önskas finns det möjlighet att hyra system med betydligt fler kanaler. Erfarenheten har visat att fyra kanaler är fullt tillräckligt för att lösa stöt-, buller- och vibrationsproblem. Med mätsystemet kan resultaten analyseras efter kundens önskemål, (FFT-analyser, överföringsfunktioner, oktavbandsanalyser, etc.)

Konstruktionsstöd

Support med konstruktionslösningar för att minimera buller kan utföras. Detta kräver att det finns kännedom om det är stomljud eller luftburet ljud som skall åtgärdas.

Systemspecifikationer för stöt-, buller- och vibrationskrav kan utföras. Detta för att bidra med optimala lösningar.

Beräkningar

Beräkningar utförs enligt kundens önskemål resp. krav. Analyser kan utföras med numeriska formler, statistisk energianalyser och FEM.

Mer info om Ak - Krisgus
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
Ak - Krisgus
Adress
Postadress
Östra backen 28
37165 LYCKEBY
Telefonnummer
0455-285 13
Företagsinformation
Branschinformation