Gastelyckan återvinningscentral

Mer info om Gastelyckan återvinningscentral
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
Gastelyckan återvinningscentral
Adress
Postadress
Kalkstensvägen 22
22478 LUND
Telefonnummer
046-211 60 45
Telefonnummer
040-635 18 00
Telefonnummer
0771-27 20 70 Telefon öppettider
Telefonnummer
040-635 18 20 Telefon kundtjänst
Företagsinformation
Organisationsnummer
556187-0410
Momsregistreringsnr
SE556187041001
Branschinformation