Advokatfirman Proforma

Proforma® drivs av jur. kand. Henrik Johnsson och har en i huvudsak affärs- och fastighetsjuridisk inriktning. I syfte att på bästa sätt ta tillvara klienternas intressen har Proforma® bl.a. en väl tilltagen ansvarsförsäkring. Byrån följer även i övrigt advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed. Försäkringsförbundet har flera gånger bedömt Henrik Johnsson som lämplig som ombud - även i komplicerade tvister - vilket möjliggör att klienter problemfritt kan ta sitt rättsskydd i anspråk. Henrik Johnsson har sedan 2009-03-02 Datainspektionens tillstånd att bedriva inkasso-verksamhet.

Mer info om Advokatfirman Proforma
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
Advokatfirman Proforma
Adress
Postadress
Kyrkogatan 17
22222 LUND
Telefonnummer
0413-247 10
Mobilnummer
070-899 95 99
Hemsida/Url
Företagsinformation
Branschinformation