Advokatbolaget Claes Blåe

Advokatbolaget Claes Blåe är etablerat i Lund sedan år 1994 och har sedan dess handlagt fastighetsrätt i form av dolda fel och nedsättning av köpeskillingen och utfående av skadestånd.

Advokatbolaget Claes Blåe är även verksamt inom brottmål med offentliga försvar samt målsägandebiträde jämte särskild företrädare för barn och skadestånd i dessa delar.

Advokatbolaget Claes Blåe bistår er med affärsjuridik i form av upprättande av avtal och delägaravtal samt indrivande av fordran och inte minst ersättning från försäkring och i form av skadestånd.

Advokatbolaget Claes Blåe står som alla advokatbolag under tillsyn av advokatsamfundet vilket borgar för en professionell hantering av muntliga kontakter, korrespondens samt vidhängande tystnadsplikt. En advokat agerar under absolut sekretess i förhållande till klient. Advokatbolaget Claes Blåe håller strikt på etik med grund i advokatsamfundets etiska regler.

Mer info om Advokatbolaget Claes Blåe
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
Advokatbolaget Claes Blåe
Adress
Postadress
Lilla Fiskaregatan 16
22222 LUND
Telefonnummer
046-211 01 50
Mobilnummer
0708-95 01 26
Företagsinformation
Organisationsnummer
556497-3997
Momsregistreringsnr
SE556497399701
Omsättning (tkr)
1 644
Styrelseledamot:
Claes Håkan Blåe
Branschinformation
Nyckeltal & bokslut 2016-12 2015-12 2014-12
Soliditet % 63,3 73 54,2
Kassalikviditet % 239,5 392,4 196,6
Vinstmarginal % 12,9 11,9 11,1
Total omsättning (TKR) 1 644 1 474 1 519
Resultat efter finansnetto (TKR) 208 172 164
Advokatbolaget Claes Blåe Diagram
Nyckeltal 2016-12 2015-12 2014-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 1 644 1 474 1 519
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 2,9 3 2,1
Cashflow/Omsättning % 71,4 120,9 44,4
Cashflow/totala skulder % 31 31 40
Soliditet
Soliditet % 63,3 73 54,2
Likviditet
Kassalikviditet % 239,5 392,4 196,6
Balanslikviditet % 239,5 392,4 196,6
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % 14,3 13 12,6
Res. e. finansnetto/Omsättning % 12,7 11,7 10,8
Vinstmarginal % 12,9 11,9 11,1
Arbetskraftskostnad/omsättning % 0 58 57,2
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % 37 36 23
Skuldsättningsgrad ggr/år 0,6 0,4 0,9
Tillväxt
Tillväxt omsättning % 12 -3 -3
Tillväxt totalt kapital % 16 -31 -9
Resultaträkning 2016-12 2015-12 2014-12
Total omsättning (TKR) 1 644 1 474 1 519
Nettoomsättning (TKR) 1 644 1 474 1 516
Resultat efter finansnetto (TKR) 208 172 164
Årets resultat (TKR) 264 111 123
Balansräkning 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 93 132 137
Omsättningstillgångar (TKR) 479 361 582
Summa tillgångar (TKR) 572 493 719
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 50 50 50
Årets resultat (TKR) 264 111 123
Summa eget kapital (TKR) 362 253 303
Kortfristiga skulder (TKR) 200 92 296
Summa långfristiga skulder (TKR) 10 11 11
Summa skulder och eget kapital (TKR) 572 493 719
Styrelsemedlemmar
Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseledamot Claes Håkan Blåe
Styrelsesuppleant Bror Inge Lennart Sundin