Advokatbolaget Claes Blåe

Advokatbolaget Claes Blåe är etablerat i Lund sedan år 1994 och har sedan dess handlagt fastighetsrätt i form av dolda fel och nedsättning av köpeskillingen och utfående av skadestånd.

Advokatbolaget Claes Blåe är även verksamt inom brottmål med offentliga försvar samt målsägandebiträde jämte särskild företrädare för barn och skadestånd i dessa delar.

Advokatbolaget Claes Blåe bistår er med affärsjuridik i form av upprättande av avtal och delägaravtal samt indrivande av fordran och inte minst ersättning från försäkring och i form av skadestånd.

Advokatbolaget Claes Blåe står som alla advokatbolag under tillsyn av advokatsamfundet vilket borgar för en professionell hantering av muntliga kontakter, korrespondens samt vidhängande tystnadsplikt. En advokat agerar under absolut sekretess i förhållande till klient. Advokatbolaget Claes Blåe håller strikt på etik med grund i advokatsamfundets etiska regler.

Mer info om Advokatbolaget Claes Blåe
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
Advokatbolaget Claes Blåe
Adress
Postadress
Lilla Fiskaregatan 16
22222 LUND
Telefonnummer
046-211 01 50
Mobilnummer
0708-95 01 26
Hemsida/Url
Företagsinformation
Organisationsnummer
556497-3997
Momsregistreringsnr
SE556497399701
Omsättning (tkr)
1 474
Styrelseledamot:
Claes Håkan Blåe
Branschinformation
Nyckeltal & bokslut 2015-12 2014-12 2013-12
Soliditet % 73 54,2 56
Kassalikviditet % 392,4 196,6 233
Vinstmarginal % 11,9 11,1 15,3
Total omsättning (TKR) 1 474 1 519 1 571
Resultat efter finansnetto (TKR) 172 164 235
Diagram
Nyckeltal 2015-12 2014-12 2013-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 1 474 1 519 1 571
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 3 2,1 2
Cashflow/Omsättning % 120,9 44,4 55,5
Cashflow/totala skulder % 31 40 38
Soliditet
Soliditet % 73 54,2 56
Likviditet
Kassalikviditet % 392,4 196,6 233
Balanslikviditet % 392,4 196,6 233
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % 13 12,6 16,2
Res. e. finansnetto/Omsättning % 11,7 10,8 15
Vinstmarginal % 11,9 11,1 15,3
Arbetskraftskostnad/omsättning % 58 57,2 49,5
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % 36 23 31
Skuldsättningsgrad ggr/år 0,4 0,9 0,8
Tillväxt
Tillväxt omsättning % -3 -3 -3
Tillväxt totalt kapital % -31 -9 11
Resultaträkning 2015-12 2014-12 2013-12
Total omsättning (TKR) 1 474 1 519 1 571
Nettoomsättning (TKR) 1 474 1 516 1 571
Resultat efter finansnetto (TKR) 172 164 235
Årets resultat (TKR) 111 123 180
Balansräkning 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 132 137 145
Omsättningstillgångar (TKR) 361 582 643
Summa tillgångar (TKR) 493 719 788
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 50 50 50
Årets resultat (TKR) 111 123 180
Summa eget kapital (TKR) 253 303 360
Kortfristiga skulder (TKR) 92 296 276
Summa långfristiga skulder (TKR) 11 11 43
Summa skulder och eget kapital (TKR) 493 719 788
Styrelsemedlemmar
Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseledamot Claes Håkan Blåe
Styrelsesuppleant Bror Inge Lennart Sundin