Keycast AB

Gjutning av slitgods. Konstruktionsdetaljer m.m. för entreprenadindustrin, fordonsindustrin och gruvindustrin. Maskinformning.

Nyckeltal & bokslut 2013-12 2012-12 2011-12
Soliditet % 29,7 24,4 25,7
Kassalikviditet % 39,9 22,7 33,3
Vinstmarginal % -5,3 -2 3,1
Total omsättning (TKR) 60 399 95 250 94 517
Resultat efter finansnetto (TKR) -4 569 -3 319 1 788
Diagram
Nyckeltal 2013-12 2012-12 2011-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 1 473 1 905 1 890
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 1 1,6 1,5
Cashflow/Omsättning % -8,8 -4,5 6,3
Cashflow/totala skulder % 30 31 27
Soliditet
Soliditet % 29,7 24,4 25,7
Likviditet
Kassalikviditet % 39,9 22,7 33,3
Balanslikviditet % 63,8 45,2 63,3
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % -3,8 -0,7 4,4
Res. e. finansnetto/Omsättning % -7,6 -3,5 1,9
Vinstmarginal % -5,3 -2 3,1
Arbetskraftskostnad/omsättning % 30,3 25,2 25,7
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % - 5 - 3 5
Skuldsättningsgrad ggr/år 2,4 3,1 2,9
Tillväxt
Tillväxt omsättning % -37 1 44
Tillväxt totalt kapital % 4 -7 -9
Resultaträkning 2013-12 2012-12 2011-12
Total omsättning (TKR) 60 399 95 250 94 517
Nettoomsättning (TKR) 59 577 95 775 92 308
Resultat efter finansnetto (TKR) -4 569 -3 319 1 788
Årets resultat (TKR) 6 753 1 652 1 741
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 44 347 45 334 45 145
Omsättningstillgångar (TKR) 17 958 14 427 19 286
Summa tillgångar (TKR) 62 305 59 761 64 431
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 2 520 2 520 2 520
Årets resultat (TKR) 6 753 1 652 1 741
Summa eget kapital (TKR) 17 557 10 804 9 152
Kortfristiga skulder (TKR) 28 150 31 919 30 455
Summa långfristiga skulder (TKR) 15 271 11 924 14 336
Summa skulder och eget kapital (TKR) 62 305 59 761 64 431

Styrelsemedlemmar

Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseordförande John Fredrik Ivansson
Styrelseledamot Jyri Antti Lehtonen
Styrelseledamot Lars Peter Karlsson

Mer info om Keycast AB

Kontaktuppgifter

Företagsnamn Keycast AB
Adress
Postadress Stålgatan 2
34137 LJUNGBY
Telefonnummer 0372-883 56 Tel Bernt Lindeborg
Telefonnummer 0372-883 40
Mobilnummer 070-630 35 64 Mobil Bernt Lindeborg
Email bernt.lindeborg@keycast.se
Hemsida/Url www.keycast.nu

Företagsinformation

Organisationsnummer 556011-7995
Startat: 1913
Omsättning (tkr) 60 399
VD:
John Fredrik Ivansson

Branschinformation:

  • Gjuterier, gjutgods