Adela Musik och Uttryckande Konstterapi

Musiken och bilden används inom äldrevård, barn och ungdomar med relationsstörningar, rehabilitering för patienter med förvärvade ryggskador och hjärnskadade samt inom cancervården, seminarier, workshops m.m.

Terapin ger möjlighet att lindra sorg och smärta och för att söka och finna dolda resurser inom människan.

Uttryckande konstterapi är en psykoterapimetod som kombinerar verbala och icke-verbala uttryckssätt som bild, musik, rörelse, dikt, poesi och drama i mötet med barn och vuxna. Terapin vilar på en psykodynamisk grund, med inslag av analytisk psykologi (Jung). Kropp och själ ses i ett helhetsperspektiv. (från www.adelamusik.se)

Mer info om Adela Musik och Uttryckande Konstterapi
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
Adela Musik och Uttryckande Konstterapi
Adress
Postadress
Bäckgatan 4
58245 LINKÖPING
Telefonnummer
013-590 35
Mobilnummer
070-537 57 81
Hemsida/Url
Företagsinformation
Branschinformation