Adleva AB Företagshälsa&Personalutveckling

Ta ett samlat grepp om

företagets arbetsmiljö och hälsa

Arbetsmiljöservice kan hjälpa dig att identifiera behov på lednings-, grupp- och individnivå.

Vi erbjuder tjänster inom områdena hälsa, arbetsmiljö och organisationsutveckling till

organisationer och arbetsplatser inom de flesta branscher.

Du får en lokal strategisk samarbetspartner som tillsammans med dig lägger upp arbetet

och tar fram mål. Våra aktiviteter och insatser utgår ifrån din planering.

Genomförda arbetsinsatser utvärderas och stäms av mot fastställda planer. Målet är att du

ska arbeta strategiskt och systematiskt med att utveckla ditt företags arbetsmiljö och hälsa

till ett friskt och väl fungerande företag.

Hos Arbetsmiljöservice arbetar företagssköterska, beteendevetare, företagsläkare,

arbetsmiljöingenjör och företagsgymnast.

Mer info om Adleva AB Företagshälsa&Personalutveckling
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
Adleva AB Företagshälsa&Personalutveckling
Adress
Postadress
Majorshagen 4
79336 LEKSAND
Telefonnummer
0247-135 85
Fax
0247-125 89
Företagsinformation
Organisationsnummer
556262-9906
Momsregistreringsnr
SE556262990601
Antal Anställda
0 - 4
Omsättning (tkr)
9 853
VD:
Anneli Elsa Iréne Vissgården
Branschinformation
Nyckeltal & bokslut 2015-12 2014-12 2013-12
Soliditet % 13,4 29,5 18,3
Kassalikviditet % 99,3 140,1 142,7
Vinstmarginal % -2 2,2 0,5
Total omsättning (TKR) 9 853 9 021 9 621
Resultat efter finansnetto (TKR) - 227 176 - 9
Adleva AB Företagshälsa&Personalutveckling Diagram
Nyckeltal 2015-12 2014-12 2013-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 1 095 1 504 1 203
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 4,6 5,1 5,2
Cashflow/Omsättning % -9,9 16,1 1,2
Cashflow/totala skulder % 51 51 48
Soliditet
Soliditet % 13,4 29,5 18,3
Likviditet
Kassalikviditet % 99,3 140,1 142,7
Balanslikviditet % 99,3 140,1 142,7
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % -1,6 2,4 0,7
Res. e. finansnetto/Omsättning % -2,3 2 -0,1
Vinstmarginal % -2 2,2 0,5
Arbetskraftskostnad/omsättning % 52,4 34,9 39,5
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % - 9 11 2
Skuldsättningsgrad ggr/år 6,4 2,4 4,5
Tillväxt
Tillväxt omsättning % 9 -6 12
Tillväxt totalt kapital % 23 -6 14
Resultaträkning 2015-12 2014-12 2013-12
Total omsättning (TKR) 9 853 9 021 9 621
Nettoomsättning (TKR) 9 853 9 021 9 621
Resultat efter finansnetto (TKR) - 227 176 - 9
Årets resultat (TKR) - 227 176 - 9
Balansräkning 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 564 84 106
Omsättningstillgångar (TKR) 1 588 1 668 1 752
Summa tillgångar (TKR) 2 152 1 752 1 858
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 200 200 200
Årets resultat (TKR) - 227 176 - 9
Summa eget kapital (TKR) 289 516 340
Kortfristiga skulder (TKR) 1 600 1 191 1 228
Summa långfristiga skulder (TKR) 263 45 290
Summa skulder och eget kapital (TKR) 2 152 1 752 1 858
Styrelsemedlemmar
Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseordförande Lars Thomas Vissgården
Styrelseledamot Anneli Elsa Iréne Vissgården
Styrelseledamot Lars Thomas Vissgården
Styrelseledamot Svens Marie Elisabeth Aalhuizen