Adleva AB Företagshälsa&Personalutveckling

Ta ett samlat grepp om

företagets arbetsmiljö och hälsa

Arbetsmiljöservice kan hjälpa dig att identifiera behov på lednings-, grupp- och individnivå.

Vi erbjuder tjänster inom områdena hälsa, arbetsmiljö och organisationsutveckling till

organisationer och arbetsplatser inom de flesta branscher.

Du får en lokal strategisk samarbetspartner som tillsammans med dig lägger upp arbetet

och tar fram mål. Våra aktiviteter och insatser utgår ifrån din planering.

Genomförda arbetsinsatser utvärderas och stäms av mot fastställda planer. Målet är att du

ska arbeta strategiskt och systematiskt med att utveckla ditt företags arbetsmiljö och hälsa

till ett friskt och väl fungerande företag.

Hos Arbetsmiljöservice arbetar företagssköterska, beteendevetare, företagsläkare,

arbetsmiljöingenjör och företagsgymnast.

Mer info om Adleva AB Företagshälsa&Personalutveckling
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
Adleva AB Företagshälsa&Personalutveckling
Adress
Postadress
Majorshagen 4
79336 LEKSAND
Telefonnummer
0247-135 85
Fax
0247-125 89
Företagsinformation
Organisationsnummer
556262-9906
Momsregistreringsnr
SE556262990601
Antal Anställda
0 - 4
Omsättning (tkr)
9 732
VD:
Anneli Elsa Iréne Vissgården
Branschinformation
Nyckeltal & bokslut 2016-12 2015-12 2014-12
Soliditet % -9,9 13,4 29,5
Kassalikviditet % 79,3 99,3 140,1
Vinstmarginal % -4,7 -2 2,2
Total omsättning (TKR) 9 732 9 853 9 021
Resultat efter finansnetto (TKR) - 485 - 227 176
Adleva AB Företagshälsa&Personalutveckling Diagram
Nyckeltal 2016-12 2015-12 2014-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 1 217 1 095 1 504
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 4,9 4,6 5,1
Cashflow/Omsättning % -19,3 -9,9 16,1
Cashflow/totala skulder % 51 51 51
Soliditet
Soliditet % -9,9 13,4 29,5
Likviditet
Kassalikviditet % 79,3 99,3 140,1
Balanslikviditet % 79,3 99,3 140,1
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % -4,1 -1,6 2,4
Res. e. finansnetto/Omsättning % -5 -2,3 2
Vinstmarginal % -4,7 -2 2,2
Arbetskraftskostnad/omsättning % 0 52,4 34,9
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % - 23 - 9 11
Skuldsättningsgrad ggr/år -11,1 6,4 2,4
Tillväxt
Tillväxt omsättning % -1 9 -6
Tillväxt totalt kapital % -8 23 -6
Resultaträkning 2016-12 2015-12 2014-12
Total omsättning (TKR) 9 732 9 853 9 021
Nettoomsättning (TKR) 9 732 9 853 9 021
Resultat efter finansnetto (TKR) - 485 - 227 176
Årets resultat (TKR) - 485 - 227 176
Balansräkning 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 501 564 84
Omsättningstillgångar (TKR) 1 489 1 588 1 668
Summa tillgångar (TKR) 1 990 2 152 1 752
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 200 200 200
Årets resultat (TKR) - 485 - 227 176
Summa eget kapital (TKR) - 197 289 516
Kortfristiga skulder (TKR) 1 878 1 600 1 191
Summa långfristiga skulder (TKR) 309 263 45
Summa skulder och eget kapital (TKR) 1 990 2 152 1 752
Styrelsemedlemmar
Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseordförande Lars Thomas Vissgården
Styrelseledamot Anneli Elsa Iréne Vissgården
Styrelseledamot Lars Thomas Vissgården
Styrelseledamot Svens Marie Elisabeth Aalhuizen