Ovansjö-Järbo Pastorat

Vad är Svenska kyrkans uppgift? Frågan skulle säkert kunna besvaras på en mängd olika sätt utifrån vem och var man är.

Mötet med Svenska kyrkan kan uppstå i barnverksamheten, i kyrkokören, vid en begravning, på en konsert eller i en söndagsgudstjänst.

Allt är lika viktigt för den enskilda människan. Utifrån de gemensamma uppgifterna formas verksamheterna efter de behov och styrkor som finns i församlingarna. Öppenheten och dialogen med människorna med Jesus som förebild är grunden.

Mötet är det som Svenska kyrkan vill ta vara på. Det kan vara i ett enskilt samtal, i engagemanget för internationellt arbete eller i ungdomsarbete på skolor. Svenska kyrkan finns också på många sjukhus, i arbete med kulturmöten och på plats vid kris och katastrof.

Svenska kyrkan verkar främst genom 1782 församlingar som tillsammans täcker hela landet samt 45 församlingar utomlands. Församlingarnas uppgift är bland annat att fira gudstjänst och på olika sätt finnas nära människor.

Mer info om Ovansjö-Järbo Pastorat
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
Ovansjö-Järbo Pastorat
Adress
Postadress
Ovansjövägen 232
81240 KUNGSGÅRDEN
Telefonnummer
0290-370 15 Expedition
Fax
0290-378 68
Företagsinformation
Organisationsnummer
252003-9088
Momsregistreringsnr
SE252003908801
Antal Anställda
20 - 49
Omsättning (tkr)
0 - 4
Branschinformation