Advokatfirman Grönvall

Vi är en advokatbyrå verksam inom många områden och vi kan t ex hjälpa Dig eller Ditt företag att

- granska, skriva och säga upp avtal av allahanda slag (allmän affärsjuridik)

- driva tvister och andra ärenden i domstol och skiljenämnd

- handlägga tvister om fel i fastighet (fastighetsjuridik)

- handlägga entreprenadtvister (fastighetsjuridik),

- hantera mål och ärenden i miljörättsliga frågor (miljörätt)

- handlägga tvister om arvsrättsliga frågor,

- genomföra bodelningar och lösa andra familjerättsliga tvister om t ex boende, umgänge och underhåll (familjerätt)

- åta oss uppdrag som boutredningsman eller bodelningsförrättare (familjerätt)

- företräda dig som leverantör i upphandlingsärenden om överprövning eller skadestånd

- handlägga tvister med arbetsgivaren (arbetsrätt)

- handlägga frågor om uppsägningar av arbetstagare (arbetsrätt)

- åtaga oss uppdrag som Ditt biträde i fråga om LVU, LVM, LRV och LPT samt

Mer info om Advokatfirman Grönvall
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
Advokatfirman Grönvall
Adress
Besöksadress
Nygatan 5
43430 KUNGSBACKA
Postadress
Box 10248
43423 KUNGSBACKA
Telefonnummer
0300-190 50
Telefonnummer
031-701 09 50
Fax
0300-107 53
Företagsinformation
Organisationsnummer
916824-2809
Momsregistreringsnr
SE916824280901
Branschinformation