Värmebaronen AB

Tillverkning av kombipannor och industrielpannor för industrier och villor. Pellets och pelletsbrännare.

Nyckeltal & bokslut 2012-12 2011-12 2010-12
Soliditet % 54,6 59,2 57,4
Kassalikviditet % 57,8 82,8 82,2
Vinstmarginal % -4,8 8,1 7,6
Total omsättning (TKR) 98 467 120 101 107 739
Resultat efter finansnetto (TKR) -5 878 8 583 7 157
Diagram
Nyckeltal 2012-12 2011-12 2010-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 1 231 1 540 1 437
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 0,9 1 0,9
Cashflow/Omsättning % -0,5 25,1 22,9
Cashflow/totala skulder % 28 25 25
Soliditet
Soliditet % 54,6 59,2 57,4
Likviditet
Kassalikviditet % 57,8 82,8 82,2
Balanslikviditet % 162,9 184,8 185,6
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % 0,9 12,6 12,6
Res. e. finansnetto/Omsättning % -6 7,1 6,6
Vinstmarginal % -4,8 8,1 7,6
Arbetskraftskostnad/omsättning % 36,1 28,5 29,7
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % - 4 9 7
Skuldsättningsgrad ggr/år 0,8 0,7 0,7
Tillväxt
Tillväxt omsättning % -18 11 13
Tillväxt totalt kapital % -7 0 8
Resultaträkning 2012-12 2011-12 2010-12
Total omsättning (TKR) 98 467 120 101 107 739
Nettoomsättning (TKR) 97 594 119 525 106 800
Resultat efter finansnetto (TKR) -5 878 8 583 7 157
Årets resultat (TKR) 122 6 408 4 639
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 45 954 46 045 43 836
Omsättningstillgångar (TKR) 61 143 68 662 70 448
Summa tillgångar (TKR) 107 097 114 707 114 284
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 1 000 1 000 1 000
Årets resultat (TKR) 122 6 408 4 639
Summa eget kapital (TKR) 56 717 61 595 59 187
Kortfristiga skulder (TKR) 37 541 37 149 37 958
Summa långfristiga skulder (TKR) 10 503 7 467 8 439
Summa skulder och eget kapital (TKR) 107 097 114 707 114 284

Styrelsemedlemmar

Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseordförande Stig Henry Gustavsson
Styrelseledamot Bert Ingvar Nilsson
Styrelseledamot Lars Jonas Christian Nilsson
Styrelseledamot Maud Gertrud Elisabet Nilsson
Styrelseledamot Niclas Ola Christofer Nilsson
Styrelseledamot Stig Henry Gustavsson

Kontaktuppgifter

Postadress: Arkelstorpsvägen 88
29194 KRISTIANSTAD
Telefon: 044-22 63 20
Telefon: 044-22 63 58
E-post: info@varmebaronen.se
Hemsida: www.varmebaronen.se

Företagsinformation

Orgnr: 556261-4155
Anställda: 50 - 99
Oms (tkr): 98 467
VD:
Bert Ingvar Nilsson

Branschinformation:

  • Värmeutrustningar