Hassela Gotland

Behandlingshem för ungdomar.

Nyckeltal & bokslut 2013-12 2012-12 2011-12
Soliditet % 3,2 1,9
Kassalikviditet % 38,1 53,7
Vinstmarginal % 7,2 0,4
Total omsättning (TKR) 41 204 58 328 69 200
Resultat efter finansnetto (TKR) 222 -3 567 -4 926
Diagram
Nyckeltal 2013-12 2012-12 2011-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 916 833 865
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 0,9 0,9
Cashflow/Omsättning % 4,9 -1,4
Cashflow/totala skulder % 65 66 67
Soliditet
Soliditet % 3,2 1,9
Likviditet
Kassalikviditet % 38,1 53,7
Balanslikviditet % 38,1 54,3
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % 11,9 3,9
Res. e. finansnetto/Omsättning % 0,5 -6,1
Vinstmarginal % 7,2 0,4
Arbetskraftskostnad/omsättning % 51,3 56
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % 7
Skuldsättningsgrad ggr/år 30,1 52
Tillväxt
Tillväxt omsättning % -29 -16
Tillväxt totalt kapital % -30 -6
Resultaträkning 2013-12 2012-12 2011-12
Total omsättning (TKR) 41 204 58 328 69 200
Nettoomsättning (TKR) 36 894 56 625 67 749
Resultat efter finansnetto (TKR) 222 -3 567 -4 926
Årets resultat (TKR) 222 -3 567 -4 956
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 41 320 56 599 60 099
Omsättningstillgångar (TKR) 2 929 6 898 7 119
Summa tillgångar (TKR) 44 249 63 497 67 218
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 760 760 760
Årets resultat (TKR) 222 -3 567 -4 956
Summa eget kapital (TKR) 1 421 1 199 4 766
Kortfristiga skulder (TKR) 7 695 12 708 10 031
Summa långfristiga skulder (TKR) 35 133 49 591 52 421
Summa skulder och eget kapital (TKR) 44 249 63 497 67 218

Styrelsemedlemmar

Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseordförande Lars Tomas Pettersson
Styrelseledamot Lars Hugo Lagefjäll
Styrelseledamot Lars Tomas Pettersson
Styrelsesuppleant Marcus Jonny Kenneth Karlsson

Mer info om Hassela Gotland

Kontaktuppgifter

Företagsnamn Hassela Gotland
Adress
Besöksadress Södra Kustvägen 3
62377 KLINTEHAMN
Postadress Box 66
62314 KLINTEHAMN
Telefonnummer 0498-24 04 80
Telefonnummer 0498-65 66 00

Företagsinformation

Organisationsnummer 556502-1994
Antal Anställda 10 - 19
Omsättning (tkr) 41 204
VD:
Lars Hugo Lagefjäll

Branschinformation:

  • Behandlingshem, omsorgsverksamhet