Hassela Gotland

Behandlingshem för ungdomar.

Nyckeltal & bokslut 2014-12 2013-12 2012-12
Soliditet % 8,1 3,2
Kassalikviditet % 40,2 38,1
Vinstmarginal % 14,3 7,2
Total omsättning (TKR) 30 321 41 204 58 328
Resultat efter finansnetto (TKR) 2 028 222 -3 567
Diagram
Nyckeltal 2014-12 2013-12 2012-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 948 916 833
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 0,7 0,9
Cashflow/Omsättning % 9,6 4,9
Cashflow/totala skulder % 67 65 66
Soliditet
Soliditet % 8,1 3,2
Likviditet
Kassalikviditet % 40,2 38,1
Balanslikviditet % 40,2 38,1
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % 21,4 11,9
Res. e. finansnetto/Omsättning % 6,7 0,5
Vinstmarginal % 14,3 7,2
Arbetskraftskostnad/omsättning % 46,4 51,3
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % 10 7
Skuldsättningsgrad ggr/år 11,4 30,1
Tillväxt
Tillväxt omsättning % -26 -29
Tillväxt totalt kapital % -4 -30
Resultaträkning 2014-12 2013-12 2012-12
Total omsättning (TKR) 30 321 41 204 58 328
Nettoomsättning (TKR) 29 081 36 894 56 625
Resultat efter finansnetto (TKR) 2 028 222 -3 567
Årets resultat (TKR) 1 993 222 -3 567
Balansräkning 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 38 849 41 320 56 599
Omsättningstillgångar (TKR) 3 431 2 929 6 898
Summa tillgångar (TKR) 42 280 44 249 63 497
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 760 760 760
Årets resultat (TKR) 1 993 222 -3 567
Summa eget kapital (TKR) 3 414 1 421 1 199
Kortfristiga skulder (TKR) 8 536 7 695 12 708
Summa långfristiga skulder (TKR) 30 331 35 133 49 591
Summa skulder och eget kapital (TKR) 42 280 44 249 63 497

Styrelsemedlemmar

Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseordförande Lars Tomas Pettersson
Styrelseledamot Johan Anders Rapp
Styrelseledamot Lars Hugo Lagefjäll
Styrelseledamot Lars Tomas Pettersson
Styrelsesuppleant Marcus Jonny Kenneth Karlsson

Mer info om Hassela Gotland

Kontaktuppgifter

Företagsnamn Hassela Gotland
Adress
Besöksadress Södra Kustvägen 3
62377 KLINTEHAMN
Postadress Box 66
62314 KLINTEHAMN
Telefonnummer 0498-24 04 80
Telefonnummer 0498-65 66 00

Företagsinformation

Organisationsnummer 556502-1994
Antal Anställda 10 - 19
Omsättning (tkr) 30 321
VD:
Lars Hugo Lagefjäll

Branschinformation:

  • Behandlingshem, omsorgsverksamhet