Hassela Gotland

Behandlingshem för ungdomar.

Nyckeltal & bokslut 2012-12 2011-12 2010-12
Soliditet % 1,9
Kassalikviditet % 53,7
Vinstmarginal % 0,4
Total omsättning (TKR) 58 328 69 200 79 102
Resultat efter finansnetto (TKR) -3 567 -4 926 148
Diagram
Nyckeltal 2012-12 2011-12 2010-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 833 865 842
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 0,9
Cashflow/Omsättning % -1,4
Cashflow/totala skulder % 66 67 61
Soliditet
Soliditet % 1,9
Likviditet
Kassalikviditet % 53,7
Balanslikviditet % 54,3
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % 3,9
Res. e. finansnetto/Omsättning % -6,1
Vinstmarginal % 0,4
Arbetskraftskostnad/omsättning % 56
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital %
Skuldsättningsgrad ggr/år 52
Tillväxt
Tillväxt omsättning % -16
Tillväxt totalt kapital % -6
Resultaträkning 2012-12 2011-12 2010-12
Total omsättning (TKR) 58 328 69 200 79 102
Nettoomsättning (TKR) 56 625 67 749 78 659
Resultat efter finansnetto (TKR) -3 567 -4 926 148
Årets resultat (TKR) -3 567 -4 956 55
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 56 599 60 099 65 235
Omsättningstillgångar (TKR) 6 898 7 119 12 899
Summa tillgångar (TKR) 63 497 67 218 78 134
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 760 760 760
Årets resultat (TKR) -3 567 -4 956 55
Summa eget kapital (TKR) 1 199 4 766 9 722
Kortfristiga skulder (TKR) 12 708 10 031 11 462
Summa långfristiga skulder (TKR) 49 591 52 421 56 951
Summa skulder och eget kapital (TKR) 63 497 67 218 78 134

Styrelsemedlemmar

Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseledamot Alf Lennart Johansson
Styrelseledamot Bengt Lillebror Thurgren
Styrelseledamot Bror Kenneth Bergstedt
Styrelseledamot Elin Marie Gardell Jönsson
Styrelseledamot Lars-Olof Nils Viman
Styrelseledamot Linus Göran Arne Sandqvist
Styrelseledamot Mats Anders Göransson Barre
Styrelseledamot Susanne Marie Barre
Styrelsesuppleant Kjell Erik Sjögren

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Södra Kustvägen 3
62377 KLINTEHAMN
Postadress: Box 66
62314 KLINTEHAMN
Telefon: 0498-24 04 80
Telefon: 0498-65 66 00

Företagsinformation

Orgnr: 556502-1994
Anställda: 10 - 19
Oms (tkr): 58 328
VD:
Mats Anders Göransson Barre

Branschinformation:

  • Behandlingshem, omsorgsverksamhet