Minduse IT

Support och användarstöd för butiker inom detaljhandeln.

Nyckeltal & bokslut 2013-6 2012-6 2011-6
Soliditet % 43,8 32,6 30,8
Kassalikviditet % 151 147,6 143,8
Vinstmarginal % -6,1 -0,6 -1,5
Total omsättning (TKR) 9 348 7 964 9 506
Resultat efter finansnetto (TKR) - 593 - 55 - 145
Diagram
Nyckeltal 2013-6 2012-6 2011-6
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 668 569 594
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 3 3 3,2
Cashflow/Omsättning % -34 -2,6 -6,5
Cashflow/totala skulder % 53 51 48
Soliditet
Soliditet % 43,8 32,6 30,8
Likviditet
Kassalikviditet % 151 147,6 143,8
Balanslikviditet % 151,5 148,4 144,2
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % -3,1 -0,5 -2,9
Res. e. finansnetto/Omsättning % -6,3 -0,7 -1,5
Vinstmarginal % -6,1 -0,6 -1,5
Arbetskraftskostnad/omsättning % 60 65,6 56
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % - 18 - 2 - 5
Skuldsättningsgrad ggr/år 1,3 2,1 2,2
Tillväxt
Tillväxt omsättning % 17 -16 -17
Tillväxt totalt kapital % 19 -11 -39
Resultaträkning 2013-6 2012-6 2011-6
Total omsättning (TKR) 9 348 7 964 9 506
Nettoomsättning (TKR) 9 348 7 845 9 396
Resultat efter finansnetto (TKR) - 593 - 55 - 145
Årets resultat (TKR) - 593 - 55 - 145
Balansräkning 2013-6 2012-6 2011-6
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 460 10
Omsättningstillgångar (TKR) 2 643 2 613 2 927
Summa tillgångar (TKR) 3 103 2 613 2 937
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 300 100 100
Årets resultat (TKR) - 593 - 55 - 145
Summa eget kapital (TKR) 1 358 851 906
Kortfristiga skulder (TKR) 1 744 1 761 2 030
Summa långfristiga skulder (TKR)
Summa skulder och eget kapital (TKR) 3 103 2 613 2 937

Styrelsemedlemmar

Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseordförande Rolf Fredrik Hallencreutz
Styrelseledamot Bernt Mikael Sjöqvist
Styrelseledamot Jan Anders Enström
Styrelseledamot Rolf Fredrik Hallencreutz

Kontaktuppgifter

Postadress: Östra Torggatan 2 C
65224 KARLSTAD
Telefon: 054-24 04 70
Telefon: 054-24 04 75
Telefon: 054-24 04 79
Mobil: 070-757 51 45
E-post: info@minduseit.se
Hemsida: www.minduseit.se

Företagsinformation

Orgnr: 556627-2513
Startat: 2002
Anställda: 5 - 9
Oms (tkr): 9 348
VD:
Bernt Mikael Sjöqvist

Branschinformation:

  • IT - Support