Minduse IT

Support och användarstöd för butiker inom detaljhandeln.

Nyckeltal & bokslut 2013-6 2012-6 2011-6
Soliditet % 43,8 32,6 30,8
Kassalikviditet % 151 147,6 143,8
Vinstmarginal % -6,1 -0,6 -1,5
Total omsättning (TKR) 9 348 7 964 9 506
Resultat efter finansnetto (TKR) - 593 - 55 - 145
Diagram
Nyckeltal 2013-6 2012-6 2011-6
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 668 569 594
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 3 3 3,2
Cashflow/Omsättning % -34 -2,6 -6,5
Cashflow/totala skulder % 53 51 48
Soliditet
Soliditet % 43,8 32,6 30,8
Likviditet
Kassalikviditet % 151 147,6 143,8
Balanslikviditet % 151,5 148,4 144,2
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % -3,1 -0,5 -2,9
Res. e. finansnetto/Omsättning % -6,3 -0,7 -1,5
Vinstmarginal % -6,1 -0,6 -1,5
Arbetskraftskostnad/omsättning % 60 65,6 56
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % - 18 - 2 - 5
Skuldsättningsgrad ggr/år 1,3 2,1 2,2
Tillväxt
Tillväxt omsättning % 17 -16 -17
Tillväxt totalt kapital % 19 -11 -39
Resultaträkning 2013-6 2012-6 2011-6
Total omsättning (TKR) 9 348 7 964 9 506
Nettoomsättning (TKR) 9 348 7 845 9 396
Resultat efter finansnetto (TKR) - 593 - 55 - 145
Årets resultat (TKR) - 593 - 55 - 145
Balansräkning 2013-6 2012-6 2011-6
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 460 10
Omsättningstillgångar (TKR) 2 643 2 613 2 927
Summa tillgångar (TKR) 3 103 2 613 2 937
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 300 100 100
Årets resultat (TKR) - 593 - 55 - 145
Summa eget kapital (TKR) 1 358 851 906
Kortfristiga skulder (TKR) 1 744 1 761 2 030
Summa långfristiga skulder (TKR)
Summa skulder och eget kapital (TKR) 3 103 2 613 2 937

Styrelsemedlemmar

Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseordförande Rolf Fredrik Hallencreutz
Styrelseledamot Agneta Marianne Karlsson
Styrelseledamot Anders Erik Arne Sjöberg
Styrelseledamot Bernt Mikael Sjöqvist
Styrelseledamot Bo Mattias Nordström
Styrelseledamot Jan Anders Enström
Styrelseledamot Jan Eric Thomas Sverker
Styrelseledamot Rolf Fredrik Hallencreutz

Kontaktuppgifter

Postadress: Östra Torggatan 2 C
65224 KARLSTAD
Telefon: 054-24 04 70
Telefon: 054-24 04 75
Telefon: 054-24 04 79
Mobil: 070-757 51 45
E-post: info@minduseit.se
Hemsida: www.minduseit.se

Företagsinformation

Orgnr: 556627-2513
Startat: 2002
Anställda: 5 - 9
Oms (tkr): 9 348
VD:
Bernt Mikael Sjöqvist

Branschinformation:

  • IT - Support