Österbergs Industrihandel AB

Förnödenheter till byggen och industri.

Nyckeltal & bokslut 2013-12 2012-12 2011-12
Soliditet % 73,2 75 76,4
Kassalikviditet % 187,2 190 165,8
Vinstmarginal % 6 8,3 9,5
Total omsättning (TKR) 269 182 259 592 272 103
Resultat efter finansnetto (TKR) 15 492 21 262 25 713
Diagram
Nyckeltal 2013-12 2012-12 2011-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 3 407 3 556 3 727
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 1,5 1,6 1,8
Cashflow/Omsättning % 26,2 42,6 57,2
Cashflow/totala skulder % 15 14 14
Soliditet
Soliditet % 73,2 75 76,4
Likviditet
Kassalikviditet % 187,2 190 165,8
Balanslikviditet % 389 457,6 409,2
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % 5,9 8,2 9,4
Res. e. finansnetto/Omsättning % 5,8 8,2 9,4
Vinstmarginal % 6 8,3 9,5
Arbetskraftskostnad/omsättning % 14,2 14 13,1
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % 9 13 17
Skuldsättningsgrad ggr/år 0,4 0,3 0,3
Tillväxt
Tillväxt omsättning % 4 -5 22
Tillväxt totalt kapital % 10 9 16
Resultaträkning 2013-12 2012-12 2011-12
Total omsättning (TKR) 269 182 259 592 272 103
Nettoomsättning (TKR) 266 305 256 033 269 085
Resultat efter finansnetto (TKR) 15 492 21 262 25 713
Årets resultat (TKR) 8 385 9 240 13 794
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 71 087 61 685 36 656
Omsättningstillgångar (TKR) 112 806 105 396 116 215
Summa tillgångar (TKR) 183 893 167 081 152 871
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 133 133 133
Årets resultat (TKR) 8 385 9 240 13 794
Summa eget kapital (TKR) 123 688 117 303 112 064
Kortfristiga skulder (TKR) 29 001 23 032 28 404
Summa långfristiga skulder (TKR) 16 276 15 822 5 939
Summa skulder och eget kapital (TKR) 183 893 167 081 152 871

Styrelsemedlemmar

Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseordförande Åke Gunnar Nilsson
Styrelseledamot Bengt Åke Nilsson
Styrelseledamot Lennart Åke Jonas Nilsson

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Stormgatan 2
65221 KARLSTAD
Postadress: Box 5240
65005 KARLSTAD
Telefon: 054-85 25 00
E-post: info@osterbergs.nu
Hemsida: www.osterbergs.nu

Företagsinformation

Orgnr: 556011-0503
Startat: 1912
Anställda: 20 - 49
Oms (tkr): 269 182
VD:
Åke Gunnar Nilsson

Branschinformation:

  • Järnvaror - Tillverkare, Grossister
  • Industriförnödenheter