Österbergs Industrihandel AB

Förnödenheter till byggen och industri.

Nyckeltal & bokslut 2012-12 2011-12 2010-12
Soliditet % 75 76,4 76
Kassalikviditet % 190 165,8 147,4
Vinstmarginal % 8,3 9,5 5,6
Total omsättning (TKR) 259 592 272 103 222 185
Resultat efter finansnetto (TKR) 21 262 25 713 12 466
Diagram
Nyckeltal 2012-12 2011-12 2010-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 3 556 3 727 3 316
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 1,6 1,8 1,7
Cashflow/Omsättning % 42,6 57,2 28,7
Cashflow/totala skulder % 14 14 13
Soliditet
Soliditet % 75 76,4 76
Likviditet
Kassalikviditet % 190 165,8 147,4
Balanslikviditet % 457,6 409,2 319,5
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % 8,2 9,4 5,6
Res. e. finansnetto/Omsättning % 8,2 9,4 5,6
Vinstmarginal % 8,3 9,5 5,6
Arbetskraftskostnad/omsättning % 14 13,1 14,3
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % 13 17 10
Skuldsättningsgrad ggr/år 0,3 0,3 0,3
Tillväxt
Tillväxt omsättning % -5 22 22
Tillväxt totalt kapital % 9 16 11
Resultaträkning 2012-12 2011-12 2010-12
Total omsättning (TKR) 259 592 272 103 222 185
Nettoomsättning (TKR) 256 033 269 085 219 956
Resultat efter finansnetto (TKR) 21 262 25 713 12 466
Årets resultat (TKR) 9 240 13 794 9 106
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 61 685 36 656 35 678
Omsättningstillgångar (TKR) 105 396 116 215 96 269
Summa tillgångar (TKR) 167 081 152 871 131 947
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 133 133 133
Årets resultat (TKR) 9 240 13 794 9 106
Summa eget kapital (TKR) 117 303 112 064 100 270
Kortfristiga skulder (TKR) 23 032 28 404 30 129
Summa långfristiga skulder (TKR) 15 822 5 939 1 548
Summa skulder och eget kapital (TKR) 167 081 152 871 131 947

Styrelsemedlemmar

Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseordförande Åke Gunnar Nilsson
Styrelseledamot Bengt Åke Nilsson
Styrelseledamot Lennart Åke Jonas Nilsson

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Stormgatan 2
65221 KARLSTAD
Postadress: Box 5240
65005 KARLSTAD
Telefon: 054-85 25 00
E-post: info@osterbergs.nu
Hemsida: www.osterbergs.nu

Företagsinformation

Orgnr: 556011-0503
Startat: 1912
Anställda: 50 - 99
Oms (tkr): 259 592
VD:
Åke Gunnar Nilsson

Branschinformation:

  • Järnvaror - Tillverkare, Grossister
  • Industriförnödenheter