Albertsberg Invest AB

Mer info om Albertsberg Invest AB
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
Albertsberg Invest AB
Adress
Postadress
Drottninggatan 26
37435 KARLSHAMN
Telefonnummer
0454-30 40 51
Företagsinformation
Organisationsnummer
556750-5804
Momsregistreringsnr
SE556750580401
Omsättning (tkr)
VD:
Lars Magnus Larsson
Nyckeltal & bokslut 2015-6 2014-6 2013-6
Soliditet % 9,7 8,2 9,7
Kassalikviditet % 95,1 155,9 231,2
Total omsättning (TKR)
Resultat efter finansnetto (TKR) - 90 - 63 - 226
Diagram
Nyckeltal 2015-6 2014-6 2013-6
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR)
Cashflow/Omsättning % -4,2 -2,6 -8,6
Soliditet
Soliditet % 9,7 8,2 9,7
Likviditet
Kassalikviditet % 95,1 155,9 231,2
Balanslikviditet % 95,1 155,9 231,2
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % 1 4
Skuldsättningsgrad ggr/år 9,3 11,2 9,3
Tillväxt
Tillväxt totalt kapital % -11 -9 -13
Resultaträkning 2015-6 2014-6 2013-6
Total omsättning (TKR)
Nettoomsättning (TKR)
Resultat efter finansnetto (TKR) - 90 - 63 - 226
Årets resultat (TKR) - 90 - 63 - 226
Balansräkning 2015-6 2014-6 2013-6
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 1 755 1 719 1 638
Omsättningstillgångar (TKR) 603 934 1 267
Summa tillgångar (TKR) 2 358 2 653 2 906
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 100 100 100
Årets resultat (TKR) - 90 - 63 - 226
Summa eget kapital (TKR) 228 218 281
Kortfristiga skulder (TKR) 634 599 548
Summa långfristiga skulder (TKR) 1 496 1 836 2 076
Summa skulder och eget kapital (TKR) 2 358 2 653 2 906
Styrelsemedlemmar
Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseordförande Lars Magnus Larsson
Styrelseledamot Erik Mattias Larsson
Styrelseledamot Hans Ola Persson
Styrelseledamot Lars Ingemar Larsson
Styrelsesuppleant Gun Annica Larsson Ahlstedt