ABF Norr Kalix

Hos ABF i Kalix händer det alltid spännande saker, främst genom nya studiecirklar/kurser och kulturverksamhet, men också via ständig utveckling av studieverksamheten. Vårt mål är att de människor som har fått minst möjlighet till utveckling ska få mest i vår verksamhet.

Vi är en organisation med stor förmåga att ställa om oss efter de förändringar som sker i samhället. Vi är därför öppna för förslag till ny verksamhet. Om du har egna idéer till studiecirklar är du välkommen att kontakta oss.

I studiecirkeln bygger vi allt arbete på deltagarnas eget kunskapssökande. Vi utgår från deltagarnas behov, intressen och engagemang, men också från de samlade erfarenheter som finns i hela gruppen.

Studierna i cirkeln är fria och obundna. Vi ger inga betyg. Deltagarna deltar helt och hållet genom sitt eget intresse. Detta är grunden i folkbildningens filosofi.

Mer info om ABF Norr Kalix
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
ABF Norr Kalix
Adress
Postadress
Strandgatan 20
95233 KALIX
Telefonnummer
0771-96 50 22
Företagsinformation
Organisationsnummer
898200-1516
Momsregistreringsnr
SE898200151601
Branschinformation