Tekniska Kontoret

Byggnation och förvaltning av kommunala byggnader, gator, parker och naturreservat. Mark för bebyggelse, skötsel av parkeringar, vattensystem, avloppssystem och ledningssystem, sophantering och städning. Färjor, hamnar och trafikövningsplatser.

Mer info om Tekniska Kontoret

Kontaktuppgifter

Företagsnamn Tekniska Kontoret
Adress
Postadress Västra Storgatan 16
55315 JÖNKÖPING
Telefonnummer 036-10 50 00
Email roger.nilsson@tk.jonkoping.se
Fax 036-10 77 66
Hemsida/Url www.jonkoping.se/tekniska

Företagsinformation

Organisationsnummer 212000-0530
Antal Anställda 500 - 999

Branschinformation:

  • Väg-, gatuarbeten
  • Renhållningsentreprenörer, avfallshantering
  • Mark-, anläggningsentreprenörer
  • Rörarbeten, VVS
  • Kommuner