Tekniska Kontoret

Byggnation och förvaltning av kommunala byggnader, gator, parker och naturreservat. Mark för bebyggelse, skötsel av parkeringar, vattensystem, avloppssystem och ledningssystem, sophantering och städning. Färjor, hamnar och trafikövningsplatser.

Kontaktuppgifter

Postadress: Västra Storgatan 16
55315 JÖNKÖPING
Telefon: 036-10 50 00
E-post: roger.nilsson@tk.jonkoping.se
Fax: 036-10 77 66
Hemsida: www.jonkoping.se/tekniska

Företagsinformation

Orgnr: 212000-0530
Anställda: 500 - 999

Branschinformation:

  • Väg-, gatuarbeten
  • Renhållningsentreprenörer, avfallshantering
  • Mark-, anläggningsentreprenörer
  • Rörarbeten, VVS
  • Kommuner