Sortergård

Kontaktuppgifter

Postadress: Herkulesvägen 20
55303 JÖNKÖPING
Telefon: 036-10 50 00

Företagsinformation

Orgnr: 212000-0530

Branschinformation:

  • Renhållningsentreprenörer, avfallshantering
  • Avfallshantering, avfallshanteringsutrustning