Advokatfirman Frisén AB

Per-Anders Bönner har sin huvudsakliga arbetsinriktning inom det fastighetsrättsliga området och då främst uppdrag gällande arrenderätt där Bönner haft mål och ärenden inför de flesta av landets fastighetsdomstolar och arrendenämnder och handlagt tvister berörande över tusentalet arrendeupplåtelser. Bönner har särskilt intresse för sådana frågor som kan hänföras till jord- och skogsbruk, mark och vatten och handlägger regelmässigt även frågor som berör samägande, fastighetsreglering, avstyckning, gränsbestämning, servitut, djurskydd mm. Härutöver åtar sig Bönner även andra uppdrag såsom affärsjuridik, tvistemål, brottmål, boutredningar mm. Har särskilt intresse för humanjuridik och arbetar huvudsakligen med invandrarrätt, familjerätt, brottmål, socialrätt och försäkringsärenden. Välkommen!

Mer info om Advokatfirman Frisén AB
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
Advokatfirman Frisén AB
Adress
Postadress
Storgatan 44
57730 HULTSFRED
Telefonnummer
0495-127 60
Fax
0495-127 68
Företagsinformation
Organisationsnummer
556597-8987
Momsregistreringsnr
SE556597898701
Branschinformation