Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedling. Matchning. Utbildning. Aktivering. Rekrytering.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fullerstatorget 18
14135 HUDDINGE
Postadress: Box 1164
14124 HUDDINGE
Telefon: 08-608 37 01
Telefon: 010-487 19 93
Telefon: 08-608 37 00
Telefon: 0771-60 00 00
E-post: arbetsformedlingen-huddinge@lanab.amv.se
Fax: 08-711 61 77
Hemsida: www.amv.se

Företagsinformation

Orgnr: 202100-2114

Branschinformation:

  • Arbetsförmedlingar
  • Rekrytering
  • Utbildning