Advokat Ulf Ericson

Advokat Ulf Ericson driver en advokatbyrå i västra Sverige där han erbjuder juridisk hjälp åt privatpersoner och företag.

Privatpersoner kan vid en första kontakt per telefon oftast få juridisk hjälp och rådgivning utan kostnad.

Verksamhetsområden:

Bostadsrätt

Vi bildar bostadsrättsföreningar och företräder föreningar i tvister med boende och entreprenörer samt upprättar stadgar och ekonomiska planer.

Fastighetsrätt

Vi företräder fastighetsägare vid olika typer av tvister såsom t.ex. vid tvist om bygglov och fel i fastighet.

Bolagsrätt

Vi företräder företag vid tvister i domstol och upprättar kompanjonsavtal m.m.

Mer info om Advokat Ulf Ericson
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
Advokat Ulf Ericson
Adress
Postadress
Svarspost/frisvar
47320 HENÅN
Mobilnummer
073-870 68 56
Hemsida/Url
Företagsinformation
Branschinformation