Affinia Hundskola

Målet med Affinia Hundskolas verksamhet är:

- att alla hundar vi kommer i kontakt med ska få chansen till ett bättre liv

- att medverka till att relation och kommunikation mellan hund och hundägare förbättras

- att sprida kunskap om hunden som art och inge våra kursdeltagare en ökad grad av säkerhet i sin roll som hundägare

Förändringar i vår moderna samhällsstruktur och vårt sätt att leva har medfört att allt fler hundar ses som problemhundar. I första hand är vårt kursutbud upplagt för att förebygga problembeteenden. När sådana ändå har etablerats, är givetvis hundägaren välkommen att ta kontakt med oss för utredning och träning av hunden.

Vi tycker det är synnerligen viktigt att den lilla valpen får en god start tillsammans med sin nya ägare. Därför samarbetar vi med veterinärer och uppfödare.

Hundträning med positiva och mjuka metoder men vi anser självklart att man samtidigt ska ställa krav på hunden i ökad grad under träningens gång.

Mer info om Affinia Hundskola
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
Affinia Hundskola
Adress
Postadress
Levide Pejnarve 422
62353 HEMSE
Mobilnummer
070-607 23 55
Hemsida/Url
Företagsinformation
Branschinformation