Helsingborgs Företagsgrupper

Informations och samarbetsorgan för näringslivet på Berga, Väla Norra, Väla Södra, Långeberga, Ättekulla & Helsingborgs Södra företagsområden.

Helsingborgs Företagsgrupper finns som ett samlande organ med en verksamhetsansvarig som tillsammans med styrelsen/styrgrupperna driver verksamheten framåt.

Genom vårt medlemsblad Bulletinen, vår hemsida och skapande av olika mötesplatser delar vi på ett aktivt och positivt sätt med oss av information som skall komma medlemsföretagen till nytta på bästa sätt.

Helsingborgs Företagsgrupper huvudsyfte är att ge Ditt företag optimala förutsättningar att driva verksamhet på bästa tänkbara sätt i NV Skånes attraktivaste företagsområden.

För att kunna locka hit kunder, samarbetspartners och nyetableringar krävs ett positivt företagsområde med ett bra arbetsklimat. För att uppnå detta ger vi bl.a. medlemsföretagen service med hjälp att nå rätt kontakter.

Entreprenörsdagen är våra största årliga events.

Styrelsemedlemmar

Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseledamot Anders Thorbjörn Asp
Styrelseledamot Jan Erik Michael Stenberg
Styrelseledamot Jessica Maria Stålhammar
Styrelseledamot Johan Henriksson
Styrelseledamot Matias Georg Steen
Styrelseledamot Mats Göran Pålsson
Styrelseledamot Matts Håkan Borgström
Styrelseledamot Sofie Elsa Linnea Olsson
Styrelseledamot Stefan Herszmann
Styrelseledamot Sven Göran Michael Schrewelius
Styrelseledamot Thomas Mikael Fagerberg

Mer info om Helsingborgs Företagsgrupper

Kontaktuppgifter

Företagsnamn Helsingborgs Företagsgrupper
Adress
Postadress Florettgatan 29 C
25467 HELSINGBORG
Telefonnummer 042-20 06 28
Mobilnummer 070-678 06 28
Email grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se
Hemsida/Url www.hbgfg.se

Företagsinformation

Organisationsnummer 716406-9556
Styrelseledamot:
Anders Thorbjörn Asp

Branschinformation:

  • Intresseorganisationer