Helsingborgs Företagsgrupper

Informations och samarbetsorgan för näringslivet på Berga, Väla Norra, Väla Södra, Långeberga, Ättekulla & Helsingborgs Södra företagsområden.

Helsingborgs Företagsgrupper finns som ett samlande organ med en verksamhetsansvarig som tillsammans med styrelsen/styrgrupperna driver verksamheten framåt.

Genom vårt medlemsblad Bulletinen, vår hemsida och skapande av olika mötesplatser delar vi på ett aktivt och positivt sätt med oss av information som skall komma medlemsföretagen till nytta på bästa sätt.

Helsingborgs Företagsgrupper huvudsyfte är att ge Ditt företag optimala förutsättningar att driva verksamhet på bästa tänkbara sätt i NV Skånes attraktivaste företagsområden.

För att kunna locka hit kunder, samarbetspartners och nyetableringar krävs ett positivt företagsområde med ett bra arbetsklimat. För att uppnå detta ger vi bl.a. medlemsföretagen service med hjälp att nå rätt kontakter.

Entreprenörsdagen är våra största årliga events.

Mer info om Helsingborgs Företagsgrupper
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
Helsingborgs Företagsgrupper
Adress
Postadress
Florettgatan 29 C
25467 HELSINGBORG
Telefonnummer
042-20 06 28
Mobilnummer
070-678 06 28
Hemsida/Url
Företagsinformation
Organisationsnummer
716406-9556
Momsregistreringsnr
SE716406955601
Styrelseledamot:
Anders Thorbjörn Asp
Branschinformation
Styrelsemedlemmar
Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseledamot Anders Thorbjörn Asp
Styrelseledamot Jessica Maria Stålhammar
Styrelseledamot Mats Göran Pålsson
Styrelseledamot Mats Lennart Söderström
Styrelseledamot Stefan Herszmann
Styrelseledamot Sven Göran Michael Schrewelius
Styrelseledamot Thomas Mikael Fagerberg
Styrelseledamot Thor Micael Peter Andersson