InMente

InMente® ska erbjuda både små och stora företag kompletta lösningar för informationshantering. Våra kunders medarbetare ska nå all information oberoende av tid och plats. Vår målstyrda, integrerade och individanpassade utbildning, både intern och till våra kunder, är fortfarande en avgörande del i verksamheten för ett lyckat resultat.

Nyckeltal & bokslut 2013-12 2012-12 2011-12
Soliditet % -65,9 -11 3,1
Kassalikviditet % 76,7 23,6 36,1
Vinstmarginal % -181,4 -43 -16,5
Total omsättning (TKR) 500 839 985
Resultat efter finansnetto (TKR) - 947 - 382 - 173
Diagram
Nyckeltal 2013-12 2012-12 2011-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 500 420 328
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 0,3 0,3 0,3
Cashflow/Omsättning % -8,8 9,4 14,7
Cashflow/totala skulder % 43 43 42
Soliditet
Soliditet % -65,9 -11 3,1
Likviditet
Kassalikviditet % 76,7 23,6 36,1
Balanslikviditet % 91,9 41,5 55,6
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % -47,6 35,5 43
Res. e. finansnetto/Omsättning % -189,4 -45,5 -17,6
Vinstmarginal % -181,4 -43 -16,5
Arbetskraftskostnad/omsättning % 62,4 75,6 95,4
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % - 48 - 14 - 6
Skuldsättningsgrad ggr/år -2,5 -10,1 31,4
Tillväxt
Tillväxt omsättning % -40 -15 -21
Tillväxt totalt kapital % -28 -9 -4
Resultaträkning 2013-12 2012-12 2011-12
Total omsättning (TKR) 500 839 985
Nettoomsättning (TKR) 500 839 985
Resultat efter finansnetto (TKR) - 947 - 382 - 173
Årets resultat (TKR) - 947 - 382 - 173
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 1 141 2 310 2 469
Omsättningstillgångar (TKR) 762 347 444
Summa tillgångar (TKR) 1 903 2 657 2 913
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 150 150 150
Årets resultat (TKR) - 947 - 382 - 173
Summa eget kapital (TKR) -1 254 - 292 90
Kortfristiga skulder (TKR) 829 836 798
Summa långfristiga skulder (TKR) 2 327 2 112 2 025
Summa skulder och eget kapital (TKR) 1 903 2 657 2 913

Styrelsemedlemmar

Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseledamot Sven Otto Johnny Svenzon
Styrelsesuppleant Gunbritt Ingrid Svenzon

Kontaktuppgifter

Postadress: Götagatan 15
28150 HÄSSLEHOLM
Telefon: 0451-38 55 00
Telefon: 0451-459 00
Telefon: 0451-459 09
Telefon: 0451-38 55 01
Mobil: 073-207 32 00
E-post: vi@inmente.se
Hemsida: www.inmente.se

Företagsinformation

Orgnr: 556276-8167
Oms (tkr): 500
Styrelseledamot:
Sven Otto Johnny Svenzon

Branschinformation:

 • Data-, IT-konsulter
 • Data - Programvaror
 • Datakommunikation
 • Datautbildning
 • Internet, intranet
 • Bredband, internetleverantörer
 • Fastighetsförvaltning
 • Kontors-, industrihotell
 • Datorer - Installationer
 • Dataservice
 • Utbildning