InMente

InMente® ska erbjuda både små och stora företag kompletta lösningar för informationshantering. Våra kunders medarbetare ska nå all information oberoende av tid och plats. Vår målstyrda, integrerade och individanpassade utbildning, både intern och till våra kunder, är fortfarande en avgörande del i verksamheten för ett lyckat resultat.

Nyckeltal & bokslut 2012-12 2011-12 2010-12
Soliditet % -11 3,1 8,6
Kassalikviditet % 23,6 36,1 55,9
Vinstmarginal % -43 -16,5 -1,8
Total omsättning (TKR) 839 985 1 239
Resultat efter finansnetto (TKR) - 382 - 173 - 27
Diagram
Nyckeltal 2012-12 2011-12 2010-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 420 328 620
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 0,3 0,3 0,4
Cashflow/Omsättning % 9,4 14,7 18,9
Cashflow/totala skulder % 43 42 41
Soliditet
Soliditet % -11 3,1 8,6
Likviditet
Kassalikviditet % 23,6 36,1 55,9
Balanslikviditet % 41,5 55,6 72,6
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % 35,5 43 42,9
Res. e. finansnetto/Omsättning % -45,5 -17,6 -2,2
Vinstmarginal % -43 -16,5 -1,8
Arbetskraftskostnad/omsättning % 75,6 95,4 39,5
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % - 14 - 6 - 1
Skuldsättningsgrad ggr/år -10,1 31,4 10,6
Tillväxt
Tillväxt omsättning % -15 -21 14
Tillväxt totalt kapital % -9 -4 7
Resultaträkning 2012-12 2011-12 2010-12
Total omsättning (TKR) 839 985 1 239
Nettoomsättning (TKR) 839 985 1 239
Resultat efter finansnetto (TKR) - 382 - 173 - 27
Årets resultat (TKR) - 382 - 173 - 27
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 2 310 2 469 2 367
Omsättningstillgångar (TKR) 347 444 674
Summa tillgångar (TKR) 2 657 2 913 3 041
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 150 150 150
Årets resultat (TKR) - 382 - 173 - 27
Summa eget kapital (TKR) - 292 90 263
Kortfristiga skulder (TKR) 836 798 928
Summa långfristiga skulder (TKR) 2 112 2 025 1 850
Summa skulder och eget kapital (TKR) 2 657 2 913 3 041

Styrelsemedlemmar

Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseledamot Sven Otto Johnny Svenzon
Styrelsesuppleant Gunbritt Ingrid Svenzon

Kontaktuppgifter

Postadress: Götagatan 15
28150 HÄSSLEHOLM
Telefon: 0451-38 55 00
Telefon: 0451-459 00
Telefon: 0451-459 09
Telefon: 0451-38 55 01
Mobil: 073-207 32 00
E-post: vi@inmente.se
Hemsida: www.inmente.se

Företagsinformation

Orgnr: 556276-8167
Oms (tkr): 839
Styrelseledamot:
Sven Otto Johnny Svenzon

Branschinformation:

 • Data-, IT-konsulter
 • Data - Programvaror
 • Datakommunikation
 • Datautbildning
 • Internet, intranet
 • Bredband, internetleverantörer
 • Fastighetsförvaltning
 • Kontors-, industrihotell
 • Datorer - Installationer
 • Dataservice
 • Utbildning