Skorstenstätaren S AB

Renovering, nyinstallation och försäljning av skorstenar, eldstäder och rör.

Nyckeltal & bokslut 2012-12 2011-12 2010-12
Soliditet % 65,4 57,2 50,4
Kassalikviditet % 331,6 242,4 179,2
Vinstmarginal % 22,4 21,3 11,9
Total omsättning (TKR) 4 143 3 877 3 792
Resultat efter finansnetto (TKR) 925 825 448
Diagram
Nyckeltal 2012-12 2011-12 2010-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 1 036 969 948
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 1,7 2,1 3,2
Cashflow/Omsättning % 88,3 83,9 65,1
Cashflow/totala skulder % 33 34 33
Soliditet
Soliditet % 65,4 57,2 50,4
Likviditet
Kassalikviditet % 331,6 242,4 179,2
Balanslikviditet % 331,6 249,3 196,2
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % 22,2 21,4 12,5
Res. e. finansnetto/Omsättning % 22,3 21,3 11,8
Vinstmarginal % 22,4 21,3 11,9
Arbetskraftskostnad/omsättning % 37,5 37,9 41,7
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % 38 44 38
Skuldsättningsgrad ggr/år 0,5 0,7 1
Tillväxt
Tillväxt omsättning % 7 2 9
Tillväxt totalt kapital % 30 60 -9
Resultaträkning 2012-12 2011-12 2010-12
Total omsättning (TKR) 4 143 3 877 3 792
Nettoomsättning (TKR) 4 143 3 877 3 792
Resultat efter finansnetto (TKR) 925 825 448
Årets resultat (TKR) 506 454 245
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 122 85 89
Omsättningstillgångar (TKR) 2 341 1 805 1 093
Summa tillgångar (TKR) 2 463 1 890 1 182
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 200 200 200
Årets resultat (TKR) 506 454 245
Summa eget kapital (TKR) 1 202 846 512
Kortfristiga skulder (TKR) 706 724 557
Summa långfristiga skulder (TKR)
Summa skulder och eget kapital (TKR) 2 463 1 890 1 182

Styrelsemedlemmar

Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseledamot Johan Kristofer Hällgren
Styrelsesuppleant Jenny Sofia Törnqvist

Kontaktuppgifter

Postadress: Aspstigen, 7
16869 BROMMA
Telefon: 08-36 03 00
E-post: info@skorstenstatarenab.se
Hemsida: www.skorstenstatarenab.se

Företagsinformation

Orgnr: 556205-4147
Oms (tkr): 4 143
Styrelseledamot:
Johan Kristofer Hällgren

Branschinformation:

  • Skorstenar, skorstensbyggare, -reparatörer