Skorstenstätaren S AB

Renovering, nyinstallation och försäljning av skorstenar, eldstäder och rör.

Nyckeltal & bokslut 2013-12 2012-12 2011-12
Soliditet % 73,2 65,4 57,2
Kassalikviditet % 417,3 331,6 242,4
Vinstmarginal % 11,8 22,4 21,3
Total omsättning (TKR) 3 701 4 143 3 877
Resultat efter finansnetto (TKR) 434 925 825
Diagram
Nyckeltal 2013-12 2012-12 2011-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 925 1 036 969
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 1,5 1,7 2,1
Cashflow/Omsättning % 60,7 88,3 83,9
Cashflow/totala skulder % 35 33 34
Soliditet
Soliditet % 73,2 65,4 57,2
Likviditet
Kassalikviditet % 417,3 331,6 242,4
Balanslikviditet % 417,3 331,6 249,3
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % 13,2 22,2 21,4
Res. e. finansnetto/Omsättning % 11,7 22,3 21,3
Vinstmarginal % 11,8 22,4 21,3
Arbetskraftskostnad/omsättning % 45,3 37,5 37,9
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % 18 38 44
Skuldsättningsgrad ggr/år 0,4 0,5 0,7
Tillväxt
Tillväxt omsättning % -11 7 2
Tillväxt totalt kapital % 0 30 60
Resultaträkning 2013-12 2012-12 2011-12
Total omsättning (TKR) 3 701 4 143 3 877
Nettoomsättning (TKR) 3 701 4 143 3 877
Resultat efter finansnetto (TKR) 434 925 825
Årets resultat (TKR) 336 506 454
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 315 122 85
Omsättningstillgångar (TKR) 2 141 2 341 1 805
Summa tillgångar (TKR) 2 456 2 463 1 890
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 200 200 200
Årets resultat (TKR) 336 506 454
Summa eget kapital (TKR) 1 389 1 202 846
Kortfristiga skulder (TKR) 513 706 724
Summa långfristiga skulder (TKR)
Summa skulder och eget kapital (TKR) 2 456 2 463 1 890

Styrelsemedlemmar

Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseledamot Johan Kristofer Hällgren
Styrelsesuppleant Jenny Sofia Törnqvist

Kontaktuppgifter

Postadress: Aspstigen 7
16869 BROMMA
Telefon: 08-36 03 00
E-post: info@skorstenstatarenab.se
Hemsida: www.skorstenstatarenab.se

Företagsinformation

Orgnr: 556205-4147
Oms (tkr): 3 701
Styrelseledamot:
Johan Kristofer Hällgren

Branschinformation:

  • Skorstenar, skorstensbyggare, -reparatörer