Gatukontor Vatten/Avlopp Renhållning Gator och Grönytor Skog Trafik

Mer info om Gatukontor Vatten/Avlopp Renhållning Gator och Grönytor Skog Trafik
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
Gatukontor Vatten/Avlopp Renhållning Gator och Grönytor Skog Trafik
Adress
Postadress
Skeviksvägen 1
13431 GUSTAVSBERG
Telefonnummer
08-570 470 00
Telefonnummer
08-570 134 00
Telefonnummer
08-454 25 71
Telefonnummer
08-570 134 11
Telefonnummer
08-570 381 00
Telefonnummer
08-570 483 31
Hemsida/Url
Företagsinformation
Organisationsnummer
212000-0035
Momsregistreringsnr
SE212000003501
Branschinformation