International Färg AB

Tillverkning och försäljning av sjöfartsfärger, rostskyddsfärger, båtfärger samt pulverfärger.

Nyckeltal & bokslut 2014-12 2013-12 2012-12
Soliditet % 40,9 36,6 39,2
Kassalikviditet % 105,6 97,5 101,6
Vinstmarginal % 4,5 4,8 4,4
Total omsättning (TKR) 990 363 1014 379 977 462
Resultat efter finansnetto (TKR) 44 712 48 299 42 662
Diagram
Nyckeltal 2014-12 2013-12 2012-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 7 024 6 420 5 888
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 3,4 3,4 3,5
Cashflow/Omsättning % 27,8 24 21,4
Cashflow/totala skulder % 18 18 17
Soliditet
Soliditet % 40,9 36,6 39,2
Likviditet
Kassalikviditet % 105,6 97,5 101,6
Balanslikviditet % 146,4 134,8 138,7
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % 5,2 5,4 5
Res. e. finansnetto/Omsättning % 4,5 4,8 4,4
Vinstmarginal % 4,5 4,8 4,4
Arbetskraftskostnad/omsättning % 9,2 9,2 9,7
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % 15 17 15
Skuldsättningsgrad ggr/år 1,4 1,7 1,5
Tillväxt
Tillväxt omsättning % -2 4 2
Tillväxt totalt kapital % -1 4 -11
Resultaträkning 2014-12 2013-12 2012-12
Total omsättning (TKR) 990 363 1014 379 977 462
Nettoomsättning (TKR) 991 474 1010 945 978 452
Resultat efter finansnetto (TKR) 44 712 48 299 42 662
Årets resultat (TKR) 12 233 39 890 30 813
Balansräkning 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 49 028 54 960 57 661
Omsättningstillgångar (TKR) 242 672 239 543 225 297
Summa tillgångar (TKR) 291 700 294 503 282 958
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 20 050 20 050 20 050
Årets resultat (TKR) 12 233 39 890 30 813
Summa eget kapital (TKR) 108 430 82 527 84 215
Kortfristiga skulder (TKR) 165 795 177 666 162 441
Summa långfristiga skulder (TKR)
Summa skulder och eget kapital (TKR) 291 700 294 503 282 958

Styrelsemedlemmar

Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseordförande John Lockhart
Styrelseledamot Cathrine Evelyn Dahlskog Gustafsson
Styrelseledamot Cia Carina Hallberg
Styrelseledamot John Lockhart
Styrelseledamot Jouko Petri Salminen
Styrelseledamot Lars Göte Robert Emanuelsson
Styrelseledamot Sven Mikael Ljungberg
Styrelsesuppleant Inger Christina Bergagård
Styrelsesuppleant Jonas Peder Aderstål

Mer info om International Färg AB

Kontaktuppgifter

Företagsnamn International Färg AB
Adress
Besöksadress Holmedalen 3
42457 GUNNILSE
Postadress Box 44
42422 ANGERED
Telefonnummer 031-92 85 00
Email kersti.johnson@akzonobel.com
Email thomas.selander@akzonobel.com
Fax 031-92 85 30
Fax 031-92 87 27
Hemsida/Url www.international-coatings.com

Företagsinformation

Organisationsnummer 556494-9666
Antal Anställda 50 - 99
Omsättning (tkr) 990 363
VD:
Cathrine Evelyn Dahlskog Gustafsson

Branschinformation:

  • Färg - Tillverkare, Grossister