International Färg AB

Tillverkning och försäljning av sjöfartsfärger, rostskyddsfärger, båtfärger samt pulverfärger.

Nyckeltal & bokslut 2013-12 2012-12 2011-12
Soliditet % 36,6 39,2 37,1
Kassalikviditet % 97,5 101,6 97,9
Vinstmarginal % 4,8 4,4 7,1
Total omsättning (TKR) 1014 379 977 462 958 243
Resultat efter finansnetto (TKR) 48 299 42 662 67 903
Diagram
Nyckeltal 2013-12 2012-12 2011-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 6 420 5 888 6 104
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 3,4 3,5 3
Cashflow/Omsättning % 24 21,4 30,2
Cashflow/totala skulder % 18 17 17
Soliditet
Soliditet % 36,6 39,2 37,1
Likviditet
Kassalikviditet % 97,5 101,6 97,9
Balanslikviditet % 134,8 138,7 134,4
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % 5,4 5 7,8
Res. e. finansnetto/Omsättning % 4,8 4,4 7,1
Vinstmarginal % 4,8 4,4 7,1
Arbetskraftskostnad/omsättning % 9,2 9,7 9,4
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % 17 15 21
Skuldsättningsgrad ggr/år 1,7 1,5 1,7
Tillväxt
Tillväxt omsättning % 4 2 12
Tillväxt totalt kapital % 4 -11 -11
Resultaträkning 2013-12 2012-12 2011-12
Total omsättning (TKR) 1014 379 977 462 958 243
Nettoomsättning (TKR) 1010 945 978 452 954 186
Resultat efter finansnetto (TKR) 48 299 42 662 67 903
Årets resultat (TKR) 39 890 30 813 55 498
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 54 960 57 661 62 442
Omsättningstillgångar (TKR) 239 543 225 297 255 839
Summa tillgångar (TKR) 294 503 282 958 318 281
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 20 050 20 050 20 050
Årets resultat (TKR) 39 890 30 813 55 498
Summa eget kapital (TKR) 82 527 84 215 90 317
Kortfristiga skulder (TKR) 177 666 162 441 190 328
Summa långfristiga skulder (TKR)
Summa skulder och eget kapital (TKR) 294 503 282 958 318 281

Styrelsemedlemmar

Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseordförande John Lockhart
Styrelseledamot Carina Cia Hallberg
Styrelseledamot Cathrine Evelyn Dahlskog Gustafsson
Styrelseledamot John Lockhart
Styrelseledamot Jouko Petri Salminen
Styrelseledamot Lars Göte Robert Emanuelsson
Styrelseledamot Sven Mikael Ljungberg
Styrelsesuppleant Inger Christina Bergagård
Styrelsesuppleant Jonas Peder Aderstål

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Holmedalen 3
42457 GUNNILSE
Postadress: Box 44
42422 ANGERED
Telefon: 031-92 85 00
E-post: kersti.johnson@akzonobel.com
E-post: thomas.selander@akzonobel.com
Fax: 031-92 85 30
Fax: 031-92 87 27
Hemsida: www.international-coatings.com

Företagsinformation

Orgnr: 556494-9666
Anställda: 50 - 99
Oms (tkr): 1014 379
VD:
Cathrine Evelyn Dahlskog Gustafsson

Branschinformation:

  • Färg - Tillverkare, Grossister