International Färg AB

Tillverkning och försäljning av sjöfartsfärger, rostskyddsfärger, båtfärger samt pulverfärger.

Nyckeltal & bokslut 2012-12 2011-12 2010-12
Soliditet % 39,2 37,1 30,8
Kassalikviditet % 101,6 97,9 95
Vinstmarginal % 4,4 7,1 6,9
Total omsättning (TKR) 977 462 958 243 857 333
Resultat efter finansnetto (TKR) 42 662 67 903 59 500
Diagram
Nyckeltal 2012-12 2011-12 2010-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 5 888 6 104 5 531
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 3,5 3 2,4
Cashflow/Omsättning % 21,4 30,2 21,3
Cashflow/totala skulder % 17 17 14
Soliditet
Soliditet % 39,2 37,1 30,8
Likviditet
Kassalikviditet % 101,6 97,9 95
Balanslikviditet % 138,7 134,4 121,9
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % 5 7,8 8
Res. e. finansnetto/Omsättning % 4,4 7,1 6,9
Vinstmarginal % 4,4 7,1 6,9
Arbetskraftskostnad/omsättning % 9,7 9,4 10,3
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % 15 21 17
Skuldsättningsgrad ggr/år 1,5 1,7 2,2
Tillväxt
Tillväxt omsättning % 2 12 -1
Tillväxt totalt kapital % -11 -11 7
Resultaträkning 2012-12 2011-12 2010-12
Total omsättning (TKR) 977 462 958 243 857 333
Nettoomsättning (TKR) 978 452 954 186 850 934
Resultat efter finansnetto (TKR) 42 662 67 903 59 500
Årets resultat (TKR) 30 813 55 498 46 973
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 57 661 62 442 69 013
Omsättningstillgångar (TKR) 225 297 255 839 287 052
Summa tillgångar (TKR) 282 958 318 281 356 065
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 20 050 20 050 20 050
Årets resultat (TKR) 30 813 55 498 46 973
Summa eget kapital (TKR) 84 215 90 317 79 362
Kortfristiga skulder (TKR) 162 441 190 328 235 577
Summa långfristiga skulder (TKR)
Summa skulder och eget kapital (TKR) 282 958 318 281 356 065

Styrelsemedlemmar

Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseordförande Cathrine Evelyn Dahlskog Gustafsson
Styrelseledamot Anders Henrik Herrmann
Styrelseledamot Cathrine Evelyn Dahlskog Gustafsson
Styrelseledamot Jouko Petri Salminen
Styrelseledamot Kjell Osvald Ludvigsson
Styrelseledamot Lars Göte Robert Emanuelsson
Styrelseledamot Sven Mikael Ljungberg
Styrelsesuppleant Inger Christina Bergagård
Styrelsesuppleant Jonas Peder Aderstål

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Holmedalen 3
42457 GUNNILSE
Postadress: Box 44
42422 ANGERED
Telefon: 031-92 85 00
E-post: kersti.johnson@akzonobel.com
E-post: thomas.selander@akzonobel.com
Fax: 031-92 85 30
Fax: 031-92 87 27
Hemsida: www.international-coatings.com

Företagsinformation

Orgnr: 556494-9666
Anställda: 100 - 199
Oms (tkr): 977 462
VD:
Anders Henrik Herrmann

Branschinformation:

  • Färg - Tillverkare, Grossister