Vätterledens Handel och Industri AB

Mer info om Vätterledens Handel och Industri AB
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
Vätterledens Handel och Industri AB
Adress
Besöksadress
Lennart Torstenssonsgatan 5
41256 GÖTEBORG
Postadress
Box 53205
40016 GÖTEBORG
Telefonnummer
031-17 48 10
Företagsinformation
Organisationsnummer
556076-7732
Momsregistreringsnr
SE556076773201
Omsättning (tkr)
VD:
Pär Daniel Pettersson
Nyckeltal & bokslut 2016-12 2015-12 2014-12
Soliditet % 100 100 100
Total omsättning (TKR)
Resultat efter finansnetto (TKR) - 1
Vätterledens Handel och Industri AB Diagram
Nyckeltal 2016-12 2015-12 2014-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR)
Soliditet
Soliditet % 100 100 100
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital %
Skuldsättningsgrad ggr/år 0 0 0
Tillväxt
Tillväxt totalt kapital % 0 0 0
Resultaträkning 2016-12 2015-12
Total omsättning (TKR)
Nettoomsättning (TKR)
Resultat efter finansnetto (TKR) - 1
Årets resultat (TKR)
Balansräkning 2016-12 2015-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 4 726 4 726
Omsättningstillgångar (TKR)
Summa tillgångar (TKR) 4 726 4 726
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 3 510 3 510
Årets resultat (TKR)
Summa eget kapital (TKR) 4 726 4 726
Kortfristiga skulder (TKR)
Summa långfristiga skulder (TKR)
Summa skulder och eget kapital (TKR) 4 726 4 726
Styrelsemedlemmar
Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseordförande Nils Mikael Jönsson
Styrelseledamot Alf Sone Ebenhag
Styrelseledamot Nils Mikael Jönsson
Styrelseledamot Pär Daniel Pettersson