Barn-och ungdomshabiliteringen Lundbystrand

Mer info om Barn-och ungdomshabiliteringen Lundbystrand
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
Barn-och ungdomshabiliteringen Lundbystrand
Adress
Besöksadress
Västra Götalandsregionen
40583 GÖTEBORG
Postadress
Box 8825
40271 GÖTEBORG
Telefonnummer
031-759 21 00
Telefonnummer
031-744 27 00
Företagsinformation
Organisationsnummer
232100-0131
Momsregistreringsnr
SE232100013101
Branschinformation