AB N.o. Jönsson

Mer info om AB N.o. Jönsson
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
AB N.o. Jönsson
Adress
Postadress
Box 53205
40016 GÖTEBORG
Telefonnummer
031-17 48 10
Företagsinformation
Organisationsnummer
556399-2519
Momsregistreringsnr
SE556399251901
Omsättning (tkr)
VD:
Bengt Nils Olov Jönsson
Nyckeltal & bokslut 2015-12 2014-12 2013-12
Soliditet % 100
Total omsättning (TKR)
Resultat efter finansnetto (TKR) 50 000 100 000 20 000
AB N.o. Jönsson Diagram
Nyckeltal 2015-12 2014-12 2013-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR)
Soliditet
Soliditet % 100
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % 91
Skuldsättningsgrad ggr/år 0
Tillväxt
Tillväxt totalt kapital % -48
Resultaträkning 2015-12 2014-12 2013-12
Total omsättning (TKR)
Nettoomsättning (TKR)
Resultat efter finansnetto (TKR) 50 000 100 000 20 000
Årets resultat (TKR) 50 000 100 000 20 000
Balansräkning 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 3 015 3 015 3 015
Omsättningstillgångar (TKR) 52 200 102 200 22 200
Summa tillgångar (TKR) 55 215 105 215 25 215
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 100 100 100
Årets resultat (TKR) 50 000 100 000 20 000
Summa eget kapital (TKR) 55 215 105 215 25 215
Kortfristiga skulder (TKR)
Summa långfristiga skulder (TKR)
Summa skulder och eget kapital (TKR) 55 215 105 215 25 215
Styrelsemedlemmar
Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseordförande Alf Sone Ebenhag
Styrelseledamot Alf Sone Ebenhag
Styrelseledamot Anita Tora Birgitta Jönsson
Styrelseledamot Bengt Nils Olov Jönsson