AB N.o. Jönsson

Mer info om AB N.o. Jönsson
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
AB N.o. Jönsson
Adress
Postadress
Box 53205
40016 GÖTEBORG
Telefonnummer
031-17 48 10
Företagsinformation
Organisationsnummer
556399-2519
Momsregistreringsnr
SE556399251901
Omsättning (tkr)
VD:
Bengt Nils Olov Jönsson
Nyckeltal & bokslut 2016-12 2015-12 2014-12
Soliditet % 100
Total omsättning (TKR)
Resultat efter finansnetto (TKR) 100 000 50 000 100 000
AB N.o. Jönsson Diagram
Nyckeltal 2016-12 2015-12 2014-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR)
Soliditet
Soliditet % 100
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % 49
Skuldsättningsgrad ggr/år 0
Tillväxt
Tillväxt totalt kapital % 272
Resultaträkning 2016-12 2015-12 2014-12
Total omsättning (TKR)
Nettoomsättning (TKR)
Resultat efter finansnetto (TKR) 100 000 50 000 100 000
Årets resultat (TKR) 100 000 50 000 100 000
Balansräkning 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 103 015 3 015 3 015
Omsättningstillgångar (TKR) 102 200 52 200 102 200
Summa tillgångar (TKR) 205 215 55 215 105 215
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 100 100 100
Årets resultat (TKR) 100 000 50 000 100 000
Summa eget kapital (TKR) 205 215 55 215 105 215
Kortfristiga skulder (TKR)
Summa långfristiga skulder (TKR)
Summa skulder och eget kapital (TKR) 205 215 55 215 105 215
Styrelsemedlemmar
Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseordförande Alf Sone Ebenhag
Styrelseledamot Alf Sone Ebenhag
Styrelseledamot Anita Tora Birgitta Jönsson
Styrelseledamot Bengt Nils Olov Jönsson