Läkarhuset i Gävle

Kontaktuppgifter

Postadress: Staketgatan 32
80311 GÄVLE
Telefon: 026-15 75 51
Telefon: 026-15 75 56
Telefon: 026-15 75 53
Telefon: 026-15 75 60
Fax: 026-12 22 12
Fax: 026-12 31 00
Fax: 026-12 13 30
Fax: 026-10 60 13
Hemsida: www.praktikertjanst.se

Företagsinformation

Orgnr: 556077-2419
Oms (tkr): 5000 - 9999

Branschinformation:

  • Läkare - Specialistkompetens