Gävle kommun. Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnad Gävle arbetar för en långsiktigt hållbar användning av kommunens mark och vatten samt planering av infrastruktur och byggande. Förvaltningen är en viktig kugge i Gävles samhällsutveckling och verksamheten är en del av gävlebornas vardag.

Samhällsbyggnad Gävles ansvarsområden är översikts- och detaljplanering, mark- och exploatering, lantmäteri- och bygglovsverksamhet, trafiksäkerhet, planering och beställning av kollektivtrafik, färdtjänst, bostadsförturer, bostadsanpassningar samt gatu-, park- och trafikfrågor. Förvaltningen bedriver även tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt utveckling och förvaltande av geografiska informationssystem.

Mer info om Gävle kommun. Samhällsbyggnad
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
Gävle kommun. Samhällsbyggnad
Adress
Besöksadress
Kyrkogatan 22
80311 GÄVLE
Postadress
Box 954
80133 GÄVLE
Telefonnummer
026-17 80 00
Fax
026-10 67 78
Hemsida/Url
Företagsinformation
Organisationsnummer
212000-2338
Momsregistreringsnr
SE212000233801
Branschinformation