Gävle Pastorat

Gävles kyrkliga samfällighet är en ekonomisk samfällighet och styrs av en politisk beslutsorganisation med kyrkofullmäktige, kyrkonämnd, valnämnd.

Församlingarna och kyrkogårdsförvaltningen svarar för verksamheten. Samfälligheten har cirka 200 anställda och här finns präster, diakoner, musiker, församlingspedagoger, administrativ personal, vaktmästare och kyrkogårdspersonal.

Inom Heliga Trefaldighets församling finns också församlingsövergripande verksamhet såsom Högskolekyrkan, Sjukhuskyrkan, Kyrkans familjerådgivning och Diakonirådet.

Svenska kyrkan är ett trossamfund som leder sin historia från de äldsta kristna församlingarna. Syftet med församlingarnas uppdrag och arbete är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en lokal kristen gemenskap skapas och fördjupas. De fyra församlingarna fullgör sitt uppdrag genom: Gudstjänst, Undervisning, Diakoni, Mission.

Mer info om Gävle Pastorat
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
Gävle Pastorat
Adress
Besöksadress
Kaplansgatan 1
80320 GÄVLE
Postadress
Box 1423
80138 GÄVLE
Telefonnummer
026-17 04 00
Telefonnummer
026-17 04 44
Fax
026-18 98 28
Företagsinformation
Organisationsnummer
252003-0053
Momsregistreringsnr
SE252003005301
Antal Anställda
50 - 99
Branschinformation