ABC Kvalitet och Miljö

Företagsutveckling med inriktning på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Medverka till att skapa ledningssystem såsom ISO 9000, ISO 14000, FR 2000, AFS 2001:1. Hjälper till med bidragsansökningar och skapa företagsnätverk. Jämställdhetsplan.

Mer info om ABC Kvalitet och Miljö
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
ABC Kvalitet och Miljö
Adress
Postadress
Staffansplan 1
80281 GÄVLE
Telefonnummer
026-13 35 13
Mobilnummer
070-475 28 10
Mobilnummer
073-222 20 50
Hemsida/Url
Företagsinformation
Omsättning (tkr)
20 - 49
Branschinformation