Bovista

Bovista äger och förvaltar cirka 7000 hyreslägenheter på flera orter i Sverige.

Vi finns nära våra hyresgäster genom våra lokala bokontor.

På plats finns egen personal med god erfarenhet och kännedom om området. Huvudkontoret ligger i Malmö.

Vi arbetar ständigt med att förbättra erbjudandet om ett attraktivt boende för nuvarande och framtida hyresgäster.

Bovista förvaltar också objekt på uppdrag av privata fastighetsägare.

Vårt erbjudande innefattar allt från hyresadministration till avancerad och kundanpassad rapportering.

Nyckeltal & bokslut 2012-12 2011-12 2010-12
Soliditet % 61,2 54 53,8
Kassalikviditet % 17,6 10,8 16,1
Vinstmarginal % 25,7 34,2 23,1
Total omsättning (TKR) 40 471 38 794 35 269
Resultat efter finansnetto (TKR) 8 831 11 954 6 245
Diagram
Nyckeltal 2012-12 2011-12 2010-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 5 059 3 527 4 409
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 0,2 0,2 0,2
Cashflow/Omsättning % 13,9 14,5 8,6
Cashflow/totala skulder % 42 32 32
Soliditet
Soliditet % 61,2 54 53,8
Likviditet
Kassalikviditet % 17,6 10,8 16,1
Balanslikviditet % 17,6 10,8 16,1
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % 30,6 34,4 27,4
Res. e. finansnetto/Omsättning % 21,8 30,8 17,7
Vinstmarginal % 25,7 34,2 23,1
Arbetskraftskostnad/omsättning % 8,7 9,2 9,6
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % 5 6 4
Skuldsättningsgrad ggr/år 0,6 0,9 0,9
Tillväxt
Tillväxt omsättning % 4 10 1
Tillväxt totalt kapital % -3 -1 0
Resultaträkning 2012-12 2011-12 2010-12
Total omsättning (TKR) 40 471 38 794 35 269
Nettoomsättning (TKR) 40 471 38 794 35 269
Resultat efter finansnetto (TKR) 8 831 11 954 6 245
Årets resultat (TKR) -1 199 -1 113 -1 222
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 211 159 213 174 213 536
Omsättningstillgångar (TKR) 1 346 5 164 7 991
Summa tillgångar (TKR) 212 505 218 338 221 527
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 100 100 100
Årets resultat (TKR) -1 199 -1 113 -1 222
Summa eget kapital (TKR) 129 963 117 971 119 083
Kortfristiga skulder (TKR) 7 654 47 915 49 558
Summa långfristiga skulder (TKR) 39 930 10 229 10 229
Summa skulder och eget kapital (TKR) 212 505 218 338 221 527

Styrelsemedlemmar

Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseordförande Kjell Erik Torne Selin
Styrelseledamot Kjell Erik Torne Selin
Styrelseledamot Lars Magnus Staffan Björndahl
Styrelseledamot Lars Samuel Boström

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Stora Allén 24-26
61240 FINSPÅNG
Postadress: Box 2025
61202 FINSPÅNG
Telefon: 0122-393 90
E-post: finspang@bovista.se
Fax: 0122-103 41
Hemsida: www.bovista.se

Företagsinformation

Orgnr: 556685-7081
Anställda: 0 - 4
Oms (tkr): 40 471
VD:
Lars Samuel Boström

Branschinformation:

  • Bostadsföretag
  • Kontors-, butiks-, industrilokaler
  • Fastighetsbolag
  • Fastighetsförvaltning