Äldre- och Handikappkontor Hemtjänst Färdtjänst

Mer info om Äldre- och Handikappkontor Hemtjänst Färdtjänst
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
Äldre- och Handikappkontor Hemtjänst Färdtjänst
Adress
Postadress
Storgatan 39
31131 FALKENBERG
Telefonnummer
0346-88 60 00
Företagsinformation
Organisationsnummer
212000-1231
Momsregistreringsnr
SE212000123101
Branschinformation