Hans Jönsson Mekaniska Verkstad AB

Vi är problemlösare inom vår speciella nisch: produktionsteknik. Vi ser till att dina produktidéer och innovationer kan produceras på ett rationellt och effektivt sätt. Automatisering, produktionslinjer, speciallösningar. – Här har vi ett stort kunnande, lång erfarenhet och resurser att tillverka det som krävs.

Men, din största tillgång i HJ Mek är utan tvivel vår förmåga att lösa problemen, hur besvärliga de än kan verka.

Nyckeltal & bokslut 2013-12 2012-12 2011-12
Soliditet % 31,7 19,3 15,9
Kassalikviditet % 113,2 136,6 116,9
Vinstmarginal % 4,7 1,8 2,8
Total omsättning (TKR) 37 859 38 338 36 600
Resultat efter finansnetto (TKR) 1 540 296 436
Diagram
Nyckeltal 2013-12 2012-12 2011-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 1 114 1 162 1 017
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 2,9 2,9 2,4
Cashflow/Omsättning % 28,3 13,8 16,2
Cashflow/totala skulder % 27 27 26
Soliditet
Soliditet % 31,7 19,3 15,9
Likviditet
Kassalikviditet % 113,2 136,6 116,9
Balanslikviditet % 191,3 218,3 213,9
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % 8,1 5,1 7,3
Res. e. finansnetto/Omsättning % 4,1 0,8 1,2
Vinstmarginal % 4,7 1,8 2,8
Arbetskraftskostnad/omsättning % 40,3 37,1 44,6
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % 14 5 7
Skuldsättningsgrad ggr/år 2,2 4,2 5,3
Tillväxt
Tillväxt omsättning % -1 5 -19
Tillväxt totalt kapital % -4 -11 -33
Resultaträkning 2013-12 2012-12 2011-12
Total omsättning (TKR) 37 859 38 338 36 600
Nettoomsättning (TKR) 37 756 39 016 36 348
Resultat efter finansnetto (TKR) 1 540 296 436
Årets resultat (TKR) 1 196 213 318
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 1 163 2 231 3 484
Omsättningstillgångar (TKR) 11 775 11 209 11 553
Summa tillgångar (TKR) 12 937 13 440 15 037
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 625 500 500
Årets resultat (TKR) 1 196 213 318
Summa eget kapital (TKR) 4 097 2 600 2 387
Kortfristiga skulder (TKR) 6 156 5 134 5 400
Summa långfristiga skulder (TKR) 2 306 5 706 7 250
Summa skulder och eget kapital (TKR) 12 937 13 440 15 037

Styrelsemedlemmar

Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseordförande Hans Ingvar Jönsson
Styrelseledamot Rafid Chaker Owaz
Styrelseledamot Rickard Jörgen Svensson

Kontaktuppgifter

Postadress: Åkerivägen 6
24138 ESLÖV
Telefon: 0413-160 00
Telefon: 0413-133 29
Telefon: 0413-160 05
Hemsida: www.hjmek.se

Företagsinformation

Orgnr: 556691-5491
Anställda: 10 - 19
Oms (tkr): 37 859
VD:
Hans Ingvar Jönsson

Branschinformation:

  • Mekaniska verkstäder
  • Legoarbeten