Jönsson Mekaniska Verkstad AB, Hans

Vi är problemlösare inom vår speciella nisch: produktionsteknik. Vi ser till att dina produktidéer och innovationer kan produceras på ett rationellt och effektivt sätt. Automatisering, produktionslinjer, speciallösningar. – Här har vi ett stort kunnande, lång erfarenhet och resurser att tillverka det som krävs.

Men, din största tillgång i HJ Mek är utan tvivel vår förmåga att lösa problemen, hur besvärliga de än kan verka.

Nyckeltal & bokslut 2012-12 2011-12 2010-12
Soliditet % 19,3 15,9 9,2
Kassalikviditet % 136,6 116,9 157,4
Vinstmarginal % 1,8 2,8 5,5
Total omsättning (TKR) 38 338 36 600 45 369
Resultat efter finansnetto (TKR) 296 436 2 039
Diagram
Nyckeltal 2012-12 2011-12 2010-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 1 162 1 017 1 260
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 2,9 2,4 2
Cashflow/Omsättning % 13,8 16,2 15,4
Cashflow/totala skulder % 27 26 27
Soliditet
Soliditet % 19,3 15,9 9,2
Likviditet
Kassalikviditet % 136,6 116,9 157,4
Balanslikviditet % 218,3 213,9 209
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % 5,1 7,3 9,1
Res. e. finansnetto/Omsättning % 0,8 1,2 4,5
Vinstmarginal % 1,8 2,8 5,5
Arbetskraftskostnad/omsättning % 37,1 44,6 32,5
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % 5 7 11
Skuldsättningsgrad ggr/år 4,2 5,3 9,8
Tillväxt
Tillväxt omsättning % 5 -19 35
Tillväxt totalt kapital % -11 -33 12
Resultaträkning 2012-12 2011-12 2010-12
Total omsättning (TKR) 38 338 36 600 45 369
Nettoomsättning (TKR) 39 016 36 348 46 190
Resultat efter finansnetto (TKR) 296 436 2 039
Årets resultat (TKR) 213 318 1 494
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 2 231 3 484 4 579
Omsättningstillgångar (TKR) 11 209 11 553 17 815
Summa tillgångar (TKR) 13 440 15 037 22 394
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 500 500 500
Årets resultat (TKR) 213 318 1 494
Summa eget kapital (TKR) 2 600 2 387 2 069
Kortfristiga skulder (TKR) 5 134 5 400 8 525
Summa långfristiga skulder (TKR) 5 706 7 250 11 800
Summa skulder och eget kapital (TKR) 13 440 15 037 22 394

Styrelsemedlemmar

Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseordförande Hans Ingvar Jönsson
Styrelseledamot Rafid Chaker Owaz
Styrelseledamot Rickard Jörgen Svensson

Kontaktuppgifter

Postadress: Åkerivägen 6
24138 ESLÖV
Telefon: 0413-160 00
Telefon: 0413-133 29
Telefon: 0413-160 05
Hemsida: www.hjmek.se

Företagsinformation

Orgnr: 556691-5491
Anställda: 20 - 49
Oms (tkr): 38 338
VD:
Hans Ingvar Jönsson

Branschinformation:

  • Mekaniska verkstäder
  • Legoarbeten