Hans Jönsson Mekaniska Verkstad AB

Vi är problemlösare inom vår speciella nisch: produktionsteknik. Vi ser till att dina produktidéer och innovationer kan produceras på ett rationellt och effektivt sätt. Automatisering, produktionslinjer, speciallösningar. – Här har vi ett stort kunnande, lång erfarenhet och resurser att tillverka det som krävs.

Men, din största tillgång i HJ Mek är utan tvivel vår förmåga att lösa problemen, hur besvärliga de än kan verka.

Nyckeltal & bokslut 2014-12 2013-12 2012-12
Soliditet % 55,9 31,7 19,3
Kassalikviditet % 162 113,2 136,6
Vinstmarginal % 8 4,7 1,8
Total omsättning (TKR) 34 330 37 859 38 338
Resultat efter finansnetto (TKR) 2 702 1 540 296
Diagram
Nyckeltal 2014-12 2013-12 2012-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 1 040 1 114 1 162
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 3,1 2,9 2,9
Cashflow/Omsättning % 58,1 28,3 13,8
Cashflow/totala skulder % 27 27 27
Soliditet
Soliditet % 55,9 31,7 19,3
Likviditet
Kassalikviditet % 162 113,2 136,6
Balanslikviditet % 235,6 191,3 218,3
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % 9,7 8,1 5,1
Res. e. finansnetto/Omsättning % 7,9 4,1 0,8
Vinstmarginal % 8 4,7 1,8
Arbetskraftskostnad/omsättning % 42,5 40,3 37,1
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % 25 14 5
Skuldsättningsgrad ggr/år 0,8 2,2 4,2
Tillväxt
Tillväxt omsättning % -9 -1 5
Tillväxt totalt kapital % -15 -4 -11
Resultaträkning 2014-12 2013-12 2012-12
Total omsättning (TKR) 34 330 37 859 38 338
Nettoomsättning (TKR) 34 997 37 756 39 016
Resultat efter finansnetto (TKR) 2 702 1 540 296
Årets resultat (TKR) 1 572 1 196 213
Balansräkning 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 803 1 163 2 231
Omsättningstillgångar (TKR) 10 241 11 775 11 209
Summa tillgångar (TKR) 11 045 12 937 13 440
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 625 625 500
Årets resultat (TKR) 1 572 1 196 213
Summa eget kapital (TKR) 5 669 4 097 2 600
Kortfristiga skulder (TKR) 4 346 6 156 5 134
Summa långfristiga skulder (TKR) 2 306 5 706
Summa skulder och eget kapital (TKR) 11 045 12 937 13 440

Styrelsemedlemmar

Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseordförande Hans Ingvar Jönsson
Styrelseledamot Hans Ingvar Jönsson
Styrelseledamot Rafid Chaker Owaz
Styrelseledamot Rickard Jörgen Svensson

Kontaktuppgifter

Postadress: Åkerivägen 6
24138 ESLÖV
Telefon: 0413-160 00
Telefon: 0413-133 29
Telefon: 0413-160 05
Hemsida: www.hjmek.se

Företagsinformation

Orgnr: 556691-5491
Anställda: 10 - 19
Oms (tkr): 34 330
VD:
Rafid Chaker Owaz

Branschinformation:

  • Mekaniska verkstäder
  • Legoarbeten