Gunnar Graflunds Fastighets AB

Fastighetsförvaltning. Uthyrning av bostäder, kontor och butikslokaler. Även uthyrning av garage och p-platser.

Nyckeltal & bokslut 2013-12 2012-12 2011-12
Soliditet % 39,6 27,5 27,9
Kassalikviditet % 295,1 193,2 169,3
Vinstmarginal % 78,8 14,7 37,3
Total omsättning (TKR) 55 404 54 369 53 165
Resultat efter finansnetto (TKR) 36 925 - 271 12 319
Diagram
Nyckeltal 2013-12 2012-12 2011-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 3 463 3 198 3 127
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 0,2 0,2 0,2
Cashflow/Omsättning % 23,1 1,3 7,9
Cashflow/totala skulder % 35 34 32
Soliditet
Soliditet % 39,6 27,5 27,9
Likviditet
Kassalikviditet % 295,1 193,2 169,3
Balanslikviditet % 295,1 193,2 169,3
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % 18,4 20 22,4
Res. e. finansnetto/Omsättning % 66,6 -0,5 23,2
Vinstmarginal % 78,8 14,7 37,3
Arbetskraftskostnad/omsättning % 12,6 13,9 13,3
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % 15 3 7
Skuldsättningsgrad ggr/år 1,5 2,6 2,6
Tillväxt
Tillväxt omsättning % 2 2 -3
Tillväxt totalt kapital % 3 2 -6
Resultaträkning 2013-12 2012-12 2011-12
Total omsättning (TKR) 55 404 54 369 53 165
Nettoomsättning (TKR) 53 174 51 735 50 794
Resultat efter finansnetto (TKR) 36 925 - 271 12 319
Årets resultat (TKR) 36 804 - 13 11 043
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 247 891 250 661 253 051
Omsättningstillgångar (TKR) 37 280 26 993 19 167
Summa tillgångar (TKR) 285 171 277 654 272 218
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 1 000 1 000 1 000
Årets resultat (TKR) 36 804 - 13 11 043
Summa eget kapital (TKR) 112 856 76 053 76 065
Kortfristiga skulder (TKR) 12 632 13 970 11 320
Summa långfristiga skulder (TKR) 159 393 187 308 184 833
Summa skulder och eget kapital (TKR) 285 171 277 654 272 218

Styrelsemedlemmar

Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseordförande Sven Ludvig Graflund
Styrelseledamot Eva Charlotta Axling
Styrelseledamot Inga Margareta Beskow
Styrelseledamot Oscar Ludvig Axling
Styrelseledamot Sven Ludvig Graflund
Styrelsesuppleant Oscar Harald Axling

Kontaktuppgifter

Postadress: Rademachergatan 19
63220 ESKILSTUNA
Telefon: 016-13 77 80
Telefon: 0155-26 88 95
E-post: info@gunnargraflund.se
Hemsida: www.gunnargraflund.se

Företagsinformation

Orgnr: 556220-0831
Anställda: 5 - 9
Oms (tkr): 55 404
VD:
Oscar Ludvig Axling

Branschinformation:

  • Bostadsföretag
  • Fastighetsförvaltning
  • Fastighetsbolag
  • Kontors-, butiks-, industrilokaler