Gunnar Graflunds Fastighets AB

Fastighetsförvaltning. Uthyrning av bostäder, kontor och butikslokaler. Även uthyrning av garage och p-platser.

Nyckeltal & bokslut 2012-12 2011-12 2010-12
Soliditet % 27,5 27,9 22,5
Kassalikviditet % 193,2 169,3 221,4
Vinstmarginal % 14,7 37,3 9,2
Total omsättning (TKR) 54 369 53 165 54 786
Resultat efter finansnetto (TKR) - 271 12 319 -1 134
Diagram
Nyckeltal 2012-12 2011-12 2010-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 3 198 3 127 3 223
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 0,2 0,2 0,2
Cashflow/Omsättning % 1,3 7,9 1,2
Cashflow/totala skulder % 34 32 30
Soliditet
Soliditet % 27,5 27,9 22,5
Likviditet
Kassalikviditet % 193,2 169,3 221,4
Balanslikviditet % 193,2 169,3 221,4
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % 20 22,4 15,5
Res. e. finansnetto/Omsättning % -0,5 23,2 -2,1
Vinstmarginal % 14,7 37,3 9,2
Arbetskraftskostnad/omsättning % 13,9 13,3 10
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % 3 7 2
Skuldsättningsgrad ggr/år 2,6 2,6 3,4
Tillväxt
Tillväxt omsättning % 2 -3 1
Tillväxt totalt kapital % 2 -6 -1
Resultaträkning 2012-12 2011-12 2010-12
Total omsättning (TKR) 54 369 53 165 54 786
Nettoomsättning (TKR) 51 735 50 794 54 775
Resultat efter finansnetto (TKR) - 271 12 319 -1 134
Årets resultat (TKR) - 13 11 043 - 21
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 250 661 253 051 247 392
Omsättningstillgångar (TKR) 26 993 19 167 42 800
Summa tillgångar (TKR) 277 654 272 218 290 192
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 1 000 1 000 1 000
Årets resultat (TKR) - 13 11 043 - 21
Summa eget kapital (TKR) 76 053 76 065 65 023
Kortfristiga skulder (TKR) 13 970 11 320 19 334
Summa långfristiga skulder (TKR) 187 308 184 833 205 401
Summa skulder och eget kapital (TKR) 277 654 272 218 290 192

Styrelsemedlemmar

Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseordförande Sven Ludvig Graflund
Styrelseledamot Eva Charlotta Axling
Styrelseledamot Inga Margareta Beskow
Styrelseledamot Oscar Ludvig Axling
Styrelseledamot Sven Ludvig Graflund
Styrelsesuppleant Oscar Harald Axling

Kontaktuppgifter

Postadress: Rademachergatan 19
63220 ESKILSTUNA
Telefon: 016-13 77 80
Telefon: 0155-26 88 95
E-post: info@gunnargraflund.se
Hemsida: www.gunnargraflund.se

Företagsinformation

Orgnr: 556220-0831
Anställda: 10 - 19
Oms (tkr): 54 369
VD:
Oscar Ludvig Axling

Branschinformation:

  • Bostadsföretag
  • Fastighetsförvaltning
  • Fastighetsbolag
  • Kontors-, butiks-, industrilokaler