Gatu och Vattenunderhåll Ekshärad, Kommunförrådet

Mer info om Gatu och Vattenunderhåll Ekshärad, Kommunförrådet
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
Gatu och Vattenunderhåll Ekshärad, Kommunförrådet
Adress
Postadress
Hästfallsvägen 10 A
68360 EKSHÄRAD
Telefonnummer
0563-419 08
Företagsinformation
Organisationsnummer
212000-1884
Momsregistreringsnr
SE212000188401
Branschinformation