AB Socionomer Na

Mer info om AB Socionomer Na
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
AB Socionomer Na
Adress
Postadress
Ugglebacken 9
18237 DANDERYD
Telefonnummer
08-753 23 05
Företagsinformation
Organisationsnummer
556908-3966
Momsregistreringsnr
SE556908396601
Omsättning (tkr)
VD:
Nanetth Christina Carlqvist
Nyckeltal & bokslut 2016-10 2015-10 2014-10
Soliditet % 100 100 100
Total omsättning (TKR)
Resultat efter finansnetto (TKR)
AB Socionomer Na Diagram
Nyckeltal 2016-10 2015-10 2014-10
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR)
Soliditet
Soliditet % 100 100 100
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital %
Skuldsättningsgrad ggr/år 0 0 0
Tillväxt
Tillväxt totalt kapital % 0 0 0
Resultaträkning 2016-10 2015-10 2014-10
Total omsättning (TKR)
Nettoomsättning (TKR)
Resultat efter finansnetto (TKR)
Årets resultat (TKR)
Balansräkning 2016-10 2015-10 2014-10
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR)
Omsättningstillgångar (TKR) 50 50 50
Summa tillgångar (TKR) 50 50 50
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 50 50 50
Årets resultat (TKR)
Summa eget kapital (TKR) 50 50 50
Kortfristiga skulder (TKR)
Summa långfristiga skulder (TKR)
Summa skulder och eget kapital (TKR) 50 50 50
Styrelsemedlemmar
Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseledamot Nanetth Christina Carlqvist
Styrelsesuppleant Robert Bo Henry Kallström