Försäkringsmäklare Lars Persson AB

Försäkringsmäklare Lars Persson AB vänder sig till företag/företagare och förmedlar försäkringar inom liv- och sakområdet samt fondandelar utan försäkringsanknytning. Bolaget är inriktat mot små och medelstora företag belägna företrädesvis i Skåne. Bolaget agerar oberoende och är ej anknutet till någon försäkringsgivare eller fondleverantör, vilket borgar för objektivitet och skräddarsydda lösningar.

Mer info om Försäkringsmäklare Lars Persson AB
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
Försäkringsmäklare Lars Persson AB
Adress
Besöksadress
Gåsörtsvägen 22
23175 BEDDINGESTRAND
Postadress
Box 39
23106 BEDDINGESTRAND
Telefonnummer
0410-244 80
Telefonnummer
040-40 13 80
Hemsida/Url
Företagsinformation
Organisationsnummer
556620-7485
Momsregistreringsnr
SE556620748501
Startat:
2002
Omsättning (tkr)
880
Styrelseledamot:
Lars Ingvar Persson
Branschinformation
Nyckeltal & bokslut 2017-4 2016-4 2015-4
Soliditet % 67 79,9 83,8
Kassalikviditet % 323,5 558,3 606,3
Vinstmarginal % 12 20,9 9,5
Total omsättning (TKR) 880 963 853
Resultat efter finansnetto (TKR) 106 200 81
Försäkringsmäklare Lars Persson AB Diagram
Nyckeltal 2017-4 2016-4 2015-4
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 880 963 853
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 1,5 1,8 2,2
Cashflow/Omsättning % 39,3 153,3 93,8
Cashflow/totala skulder % 44 44 43
Soliditet
Soliditet % 67 79,9 83,8
Likviditet
Kassalikviditet % 323,5 558,3 606,3
Balanslikviditet % 323,5 558,3 606,3
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % 11,3 19,4 7,9
Res. e. finansnetto/Omsättning % 12 20,8 9,5
Vinstmarginal % 12 20,9 9,5
Arbetskraftskostnad/omsättning % 0 65,2 66,2
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % 18 38 21
Skuldsättningsgrad ggr/år 0,5 0,3 0,2
Tillväxt
Tillväxt omsättning % -9 13 -3
Tillväxt totalt kapital % 13 38 2
Resultaträkning 2017-4 2016-4 2015-4
Total omsättning (TKR) 880 963 853
Nettoomsättning (TKR) 880 942 853
Resultat efter finansnetto (TKR) 106 200 81
Årets resultat (TKR) 78 112 61
Balansräkning 2017-4 2016-4 2015-4
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR)
Omsättningstillgångar (TKR) 605 536 388
Summa tillgångar (TKR) 605 536 388
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 100 100 100
Årets resultat (TKR) 78 112 61
Summa eget kapital (TKR) 364 387 325
Kortfristiga skulder (TKR) 187 96 64
Summa långfristiga skulder (TKR)
Summa skulder och eget kapital (TKR) 605 536 388
Styrelsemedlemmar
Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseledamot Lars Ingvar Persson
Styrelsesuppleant Eva Marina Persson