Advokaterna Olsson & Liliebäck

Advokaterna Olsson & Liliebäck är en allmänpraktiserande advokatbyrå som verkar i Värmland. Det innebär att vi åtar oss alla slags uppdrag där vi anser oss ha tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna lämna ett fullgott biträde.

Vi har dock en viss inriktning inom vilken den största delen av våra jobb kan innefattas. Denna inriktning består främst av affärsjuridik. brottmål, familjerätt, allmän civilrätt, arvs- och gåvorätt, fastighetsrätt, konkurs- och obeståndsrätt samt processrätt.

En advokats främsta plikt är att, i enlighet med vad lag och god advokatsed bjuder, efter bästa förmåga lojalt tillvarata klientens intressen. Denna grundsats genomsyrar vår verksamhet.

Vårt främsta redskap i advokatverksamheten är hög kompetens och engagemang för våra klienter.

Våra klienter utgörs av företag och privatpersoner från främst Värmland, men vi har också klienter från övriga delar av landet och från Norge.

Välkommen att kontakta oss på Advokaterna Olsson & Liliebäck!

Mer info om Advokaterna Olsson & Liliebäck
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
Advokaterna Olsson & Liliebäck
Adress
Besöksadress
Kyrkogatan 10 A
67132 ARVIKA
Postadress
Box 91
67122 ARVIKA
Telefonnummer
0570-173 70
Mobilnummer
070-691 73 70
Mobilnummer
070-562 89 69
Hemsida/Url
Företagsinformation
Organisationsnummer
969616-2685
Momsregistreringsnr
SE969616268501
Branschinformation