Jimmy's Diner

Mer info om Jimmy's Diner
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
Jimmy's Diner
Adress
Postadress
Mejeritorget 2 A
70380 ÖREBRO
Telefonnummer
019-23 60 66
Mobilnummer
070-294 42 59
Företagsinformation
Organisationsnummer
556977-9324
Momsregistreringsnr
SE556977932401
Antal Anställda
0 - 4
Omsättning (tkr)
Styrelseledamot:
Carl Jimmy Johansson
Nyckeltal & bokslut 2015-12
Soliditet % 100
Total omsättning (TKR)
Resultat efter finansnetto (TKR)
Jimmy's Diner Diagram
Nyckeltal 2015-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR)
Soliditet
Soliditet % 100
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital %
Skuldsättningsgrad ggr/år 0
Tillväxt
Tillväxt omsättning % 0
Tillväxt totalt kapital % 0
Resultaträkning 2015-12
Total omsättning (TKR)
Nettoomsättning (TKR)
Resultat efter finansnetto (TKR)
Årets resultat (TKR)
Balansräkning 2015-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR)
Omsättningstillgångar (TKR) 50
Summa tillgångar (TKR) 50
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 50
Årets resultat (TKR)
Summa eget kapital (TKR) 50
Kortfristiga skulder (TKR)
Summa långfristiga skulder (TKR)
Summa skulder och eget kapital (TKR) 50
Styrelsemedlemmar
Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseledamot Carl Jimmy Johansson
Styrelsesuppleant Karl Gunnar Johansson