Ålems Församling

Ålems församling firar vi högmässa varje söndag kl. 10.00. Vi strävar efter en gudstjänstförnyelse med kyrkans tvåtusenåriga tradition som ryggrad.

Söndagens huvudgudstjänst är hela församlingens fest och riktar sig aldrig till någon enskild målgrupp utan rymmer människor i alla åldrar och kategorier.

Varje söndag finns kyrkis för de yngre barnen under textläsningarna och predikan där barnen får möjlighet att möta evangeliet på deras sätt.

Varje vardag 08.40 är det morgonbön i kyrkans sakristia och torsdagar under terminerna veckomässa 19.30.

Ålems kyrka fyllde 175 år 2007, men det är ingen gammal och trött kyrka utan en kyrka som förbereds för att möta framtidens utmaningar och gudstjänstliv.

Arbetet i församlingen är en ständig process där kyrkans verksamhet planeras med såväl korta som långa perspektiv. Det är viktigt att församlingens medlemmar har ansvarskänsla och intresse för kyrkan, både de fysiska byggnaderna och kyrkan som teologisk institution.

Mer info om Ålems Församling
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
Ålems Församling
Adress
Postadress
Häradsvägen 27
38492 ÅLEM
Telefonnummer
0499-79 90 00
Telefonnummer
0499-79 90 03
Telefonnummer
0499-79 90 02
Telefonnummer
0499-202 56
Telefonnummer
0499-79 90 01
Telefonnummer
0499-79 90 05
Telefonnummer
0499-79 90 14
Mobilnummer
070-271 42 72
Mobilnummer
070-992 26 76
Mobilnummer
070-634 91 90
Fax
0499-228 74
Hemsida/Url
Företagsinformation
Organisationsnummer
252000-7374
Momsregistreringsnr
SE252000737401
Branschinformation