AB Skaring Invest

Mer info om AB Skaring Invest
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
AB Skaring Invest
Adress
Postadress
Svärdsysslevägen 19
18435 ÅKERSBERGA
Telefonnummer
08-31 03 02
Företagsinformation
Organisationsnummer
556345-3165
Momsregistreringsnr
SE556345316501
Omsättning (tkr)
7
VD:
Jan Einar Skaring
Nyckeltal & bokslut 2016-4 2015-4 2014-4
Soliditet % 95,9 93,7 99,3
Kassalikviditet % 776,9 520 5068
Vinstmarginal % 357,1 -257,1 1374,1
Total omsättning (TKR) 7 7 27
Resultat efter finansnetto (TKR) 13 - 26 367
AB Skaring Invest Diagram
Nyckeltal 2016-4 2015-4 2014-4
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR)
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 0 0 0
Cashflow/Omsättning % 10 -12,7 1468
Soliditet
Soliditet % 95,9 93,7 99,3
Likviditet
Kassalikviditet % 776,9 520 5068
Balanslikviditet % 965,4 642,4 6092
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % -514,3 -500 -100
Res. e. finansnetto/Omsättning % 185,7 -371,4 1359,3
Vinstmarginal % 357,1 -257,1 1374,1
Arbetskraftskostnad/omsättning % 0 0 0
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % 1 - 1 11
Skuldsättningsgrad ggr/år 0 0,1 0
Tillväxt
Tillväxt omsättning % 0 -74 286
Tillväxt totalt kapital % -2 -6 6
Resultaträkning 2016-4 2015-4 2014-4
Total omsättning (TKR) 7 7 27
Nettoomsättning (TKR)
Resultat efter finansnetto (TKR) 13 - 26 367
Årets resultat (TKR) 13 - 26 367
Balansräkning 2016-4 2015-4 2014-4
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 1 946 1 946 1 946
Omsättningstillgångar (TKR) 1 255 1 317 1 523
Summa tillgångar (TKR) 3 201 3 263 3 469
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 300 300 300
Årets resultat (TKR) 13 - 26 367
Summa eget kapital (TKR) 3 071 3 058 3 444
Kortfristiga skulder (TKR) 130 205 25
Summa långfristiga skulder (TKR)
Summa skulder och eget kapital (TKR) 3 201 3 263 3 469
Styrelsemedlemmar
Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseledamot Jan Einar Skaring
Styrelsesuppleant Isa Anna Maria Skaring