Åker-Länna Församling

Vi erbjuda många meningsfulla verksamheter för barn och ungdomar. Vi skapar mötesplatser för alla åldrar. Vi har verksamhet för föräldrar som är hemma med barn. Vi firar gudstjänster av många olika slag. Vi vårdar ett kulturarv, skötsel och drift av våra medeltida kyrkor. Vi erbjuda konserter och musikgudstjänster. Vi stöttar människor som har det svårt.

Mer info om Åker-Länna Församling
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
Åker-Länna Församling
Adress
Postadress
Bruksvägen 7
64751 ÅKERS STYCKEBRUK
Telefonnummer
0159-348 40
Telefonnummer
0159-348 42
Telefonnummer
0159-348 43
Telefonnummer
0159-348 44
Telefonnummer
0159-348 48
Telefonnummer
0159-348 49
Telefonnummer
0159-348 45
Mobilnummer
073-681 31 39
Företagsinformation
Organisationsnummer
252002-7133
Momsregistreringsnr
SE252002713301
Antal Anställda
5 - 9
Omsättning (tkr)
0 - 4
Branschinformation