Affärsbyrån K Engwall

Affärsbyrån K. Engwall arbetar med bokföring enligt god redovisningssed och affärsjuridik. Våra kunskaper har fått flera av våra klienter att verkligen tacka oss för att de har sluppit obehagliga, tidsödande och kostnadskrävande frågor från Skatteverket. Vi informerar hellre i förväg till klienten om risker och eventuella "lik i garderoben". Det uppskattas av klienten!

Mer info om Affärsbyrån K Engwall
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
Affärsbyrån K Engwall
Adress
Postadress
Åsbogatan 33 C
26251 ÄNGELHOLM
Telefonnummer
0431-169 50
Telefonnummer
031-27 29 50
Mobilnummer
070-627 33 34
Företagsinformation
Startat:
1997
Branschinformation