AB Albin Hagström

Mer info om AB Albin Hagström
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
AB Albin Hagström
Adress
Postadress
Dalgatan 100
79630 ÄLVDALEN
Telefonnummer
0251-412 01
Företagsinformation
Organisationsnummer
556245-6342
Momsregistreringsnr
SE556245634201
Omsättning (tkr)
900
VD:
Karl Erik Olof Hagström
Nyckeltal & bokslut 2015-8 2014-8 2013-8
Soliditet % 95,9 96,4 97
Kassalikviditet % 183 238,5 298,8
Vinstmarginal % -37,1 -26,9 -46,9
Total omsättning (TKR) 900 810 814
Resultat efter finansnetto (TKR) - 336 - 218 - 383
Diagram
Nyckeltal 2015-8 2014-8 2013-8
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 900 810 814
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 0,1 0,1 0,1
Cashflow/Omsättning % -70,8 -49,5 -108,7
Cashflow/totala skulder % 20 26 25
Soliditet
Soliditet % 95,9 96,4 97
Likviditet
Kassalikviditet % 183 238,5 298,8
Balanslikviditet % 184,2 239,8 300,3
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % -79,6 -74,8 -104,5
Res. e. finansnetto/Omsättning % -37,3 -26,9 -47,1
Vinstmarginal % -37,1 -26,9 -46,9
Arbetskraftskostnad/omsättning % 81,1 88,4 90,5
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % - 3 - 2 - 3
Skuldsättningsgrad ggr/år 0 0 0
Tillväxt
Tillväxt omsättning % 11 0 -35
Tillväxt totalt kapital % -3 -1 -3
Resultaträkning 2015-8 2014-8 2013-8
Total omsättning (TKR) 900 810 814
Nettoomsättning (TKR) 900 810 813
Resultat efter finansnetto (TKR) - 336 - 218 - 383
Årets resultat (TKR) - 336 - 218 - 383
Balansräkning 2015-8 2014-8 2013-8
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 9 971 10 126 10 237
Omsättningstillgångar (TKR) 825 959 997
Summa tillgångar (TKR) 10 796 11 085 11 234
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 350 350 350
Årets resultat (TKR) - 336 - 218 - 383
Summa eget kapital (TKR) 10 348 10 684 10 902
Kortfristiga skulder (TKR) 448 400 332
Summa långfristiga skulder (TKR)
Summa skulder och eget kapital (TKR) 10 796 11 085 11 234
Styrelsemedlemmar
Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseordförande Gustaf Christer Berg
Styrelseledamot Gustaf Christer Berg
Styrelseledamot Karl Erik Olof Hagström
Styrelsesuppleant Carolina Johanna Nathalie Dufva